Πραγματοποιήθηκε σήμερα υπό τη Γενική Γραμματέα Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, κα. Ολυμπία Αναστασοπούλου, η 6η διαδοχική συνεδρίαση της αρμόδιας Επιτροπής Τουριστικών Λιμένων (ΕΤΛ) από τον Φεβρουάριο του 2022. Μεταξύ των θεμάτων της Επιτροπής περιλαμβάνονταν οι 2 μεγαλύτερες Τουριστικές μαρίνες της χώρας μας. 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε με βάση τη σχετική εισήγηση της Υπηρεσίας:  

1. το Αίτημα τροποποίησης χωροθέτησης του Καταφυγίου Τουριστικών Σκαφών Βουρκαρίου Χαλκίδας,  

2. το Αίτημα τροποποίησης χωροθέτησης της Μαρίνας Γουβιών Κερκύρας και  

3. η Χωροθέτηση 2ου σταδίου της Μαρίνας Αλίμου.  

Οι εργασίες της Επιτροπής ολοκληρώθηκαν επιτυχώς.  

Δεκατέσσερεις Τουριστικοί Λιμένες σε 10 μήνες έχουν προχωρήσει μέσα από τις διαδικασίες της ΕΤΛ. Εφαρμόζουμε έτσι στην πράξη την απόφαση του Υπουργείου Τουρισμού να κινηθεί με γοργά βήματα στην υλοποίηση της μεταρρυθμιστικής ατζέντας για τον θαλάσσιο τουρισμό.