(Δημοσιεύθηκε στο Political.gr, 11/7/2023)

Σε μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από εξωγενείς κρίσεις και πληθωριστικές πιέσεις, η χώρα μας αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τις προκλήσεις με ουσιαστικά βήματα ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού αναδεικνύοντας μια εξωστρεφή και ανταγωνιστική οικονομία, με εντυπωσιακές επιδόσεις στους βασικότερους οικονομικούς δείκτες.

Τα τελευταία χρόνια μάλιστα αυξήθηκε το αποτύπωμα και η απήχηση του τουρισμού στην κοινωνία, ως μια σοβαρή οικονομική δραστηριότητα, με οφέλη και προοπτική για όλους. Η Ελλάδα, άλλωστε, αποτελεί την 5η ισχυρότερη τουριστική δύναμη παγκοσμίως. Αυτή είναι μια μεγάλη επιτυχία για ένα κράτος 10,4 εκατ. κατοίκων, όπως αντιστοίχως και μια μεγάλη ευθύνη.

Στο Υπουργείο Τουρισμού εργαζόμαστε συστηματικά και μεθοδικά μεταξύ άλλων, ώστε η οικονομία μας σε εθνικό και σε περιφερειακό επίπεδο να επωφελείται τα μέγιστα από το τουριστικό οικοσύστημα. Αντιλαμβανόμαστε απολύτως ότι οι τοπικές κοινωνίες αξιώνουν έλεγχο στον κορεσμό, σεβασμό στη φέρουσα αναπτυξιακή ικανότητα, και εφαρμογή της αρχής της βιωσιμότητας στην τουριστική ανάπτυξη. Τις ακούμε προσεκτικά και γι’ αυτό οι σταθεροί πυλώνες της στρατηγικής μας αφορούν (α) στην ανάπτυξη της βιωσιμότητας και της διαχείρισης προορισμών με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, (β) στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της ποιότητας, της αυθεντικότητας και της ανθεκτικότητας του τουριστικού προϊόντος και παράλληλα (γ) στην ενίσχυση των τουριστικών επενδύσεων με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η τουριστική ανάπτυξη δεν μπορεί να υποθηκεύει, ούτε να εξαντλεί τους φυσικούς πόρους, καθώς και τις μελλοντικές δυνατότητες της πατρίδας μας επιδιώκοντας βραχυπρόθεσμα οικονομικά οφέλη, σε βάρος του περιβάλλοντος και της κοινωνικής ομαλότητας. Γι’ αυτό και ο βασικός σχεδιασμός της Πολιτείας για το ελληνικό τουριστικό οικοσύστημα είναι σε άμεση συνάρτηση με την ποιότητα του βιοτικού επιπέδου, την διατήρηση του φυσικού κάλλους, όπως και την οικονομική μετεξέλιξη των τοπικών κοινωνιών.

Ταυτόχρονα, σταθερός μας στόχος παραμένει μια εθνική τουριστική πολιτική με ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα. Μια σημαντική πηγή θέσεων εργασίας και πρωταρχικός κλάδος συμβολής στο ΑΕΠ. Με την κερδοφορία να συμβαδίζει με την αειφορία. Με συνολικές πολιτικές και όχι αποσπασματικές ενέργειες να δίνουν λύσεις σε προβλήματα.

Η μετάβαση στην πράσινη και κυκλική οικονομία, η ισόρροπη ανάπτυξη προορισμών και περιφερειών σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, η βιωσιμότητα και το θετικό της αποτύπωμα στην οικονομία και την κοινωνία, αποτελούν βασικές μας προτεραιότητες, ενώ αντικατοπτρίζουν τον διαρκώς αυξανόμενο προσανατολισμό του τουριστικού οικοσυστήματος, σε ένα ανθεκτικό και βιώσιμο μοντέλο στρατηγικής ανάπτυξης.

Κοινώς, η ενσωμάτωση των αρχών και πρακτικών της βιωσιμότητας είναι ζήτημα δημιουργίας ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και ανάπτυξης του τουρισμού στην πατρίδα μας και ως εκ τούτου αποτελεί εθνική προτεραιότητα, αν όχι αναγκαιότητα εκ των πραγμάτων.

Γι’ αυτό και έχουν δρομολογηθεί δεκάδες έργα σοβαρών υποδομών σε δημοφιλείς προορισμούς που συνοδεύονται από αλλαγές στη συνδεσιμότητα και στην ταχύτητα του ψηφιακού τοπίου. Και βέβαια, μαζί τους επιλογές που δίνουν πράσινο χρώμα στη φιλοξενία. Από τα πολύ βασικά: σωστή διαχείριση των υδάτινων πόρων, των αποβλήτων, των απορριμμάτων, ανακύκλωση παντού. Εκεί ναι, χρειαζόμαστε αρωγό και την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Παράλληλα, στηρίζουμε επενδύσεις που αφορούν το μέλλον της βιωσιμότητας του τουρισμού όπως η εξοικονόμηση ενέργειας, η ηλεκτροκίνηση, με κίνητρα αντικατάστασης παλιών οχημάτων, δημιουργώντας νέα δίκτυα φόρτισης, δοκιμάζοντας νέες πρακτικές όπως το Car Sharing.

Το ίδιο, φυσικά, αφορά και στην ηλεκτρική διασύνδεση των νησιώνόπως καιστη συνολική ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όχι μόνο σε κεντρικό επίπεδο αλλά και σε αποκεντρωμένο επίπεδο, για να βοηθήσουμε και τις ίδιες τις επιχειρήσεις να μειώσουν τον ενεργειακό τους κόστος.

Σε τελική ανάλυση, η ψηφιοποίηση και η ενεργειακή αυτονομία αποτελούν προκλήσεις όχι μόνο για τη χώρα, αλλά και για τον κλάδο του τουρισμού. Η Αστυπάλαια, η Χάλκη, η Τήλος είναι πρότυπα εξέλιξης νησιών σε καινοτόμα και συνάμα πράσινα.  Το εν λόγω μοντέλο μπορεί εύκολα να επεκταθεί και σε άλλους νησιωτικούς προορισμούς, μέσα από το Πρόγραμμα «GReco Islands», το οποίο συζητήθηκε εκτενώς πρόσφατα (19/6) στην 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Καθοδήγησης της στρατηγικής πρωτοβουλίας GReco Islands-ΕΣΠΑ, στην Κύθνο.