(Δημοσιεύθηκε στις 1/6/2023, Political.gr)

Στην πατρίδα μας ο τουριστικός τομέας συνεισφέρει στην οικονομική δραστηριότητα με πάνω από το 20% του ΑΕΠ, ενισχύει τις επενδύσεις και παράλληλα απασχολεί το 25% του εργατικού δυναμικού της χώρας, αποτελώντας ένα σημαντικό μοχλό ανάπτυξης στους κλάδους των κατασκευών, των μεταφορών, των υπηρεσιών, του λιανεμπορίου, και άλλων.

Ωστόσο, παρά την πρόοδο που σημειώνεται τα τελευταία έτη σε σχέση με την αξιοποίηση της Τεχνολογίας της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στον εν λόγω κλάδο, καθώς και τη βελτίωση της διαδικτυακής παρουσίας των τουριστικών προορισμών και των τουριστικών επιχειρήσεων, ο ψηφιακός μετασχηματισμός του ελληνικού τουριστικού οικοσυστήματος παραμένει σε χαμηλά επίπεδα συγκρινόμενος με τις τουριστικά προηγμένες χώρες της ΕΕ.

Για την ακρίβεια, το «ψηφιακό έλλειμμα» του ελληνικού τουρισμού καταδεικνύεται στη μελέτη της Oxford Economics, το 2017, στην οποία μόλις το 17% των τουριστικών εσόδων στην Ελλάδα (έναντι του 56% άλλων χωρών της ΕΕ) προέρχεται από κρατήσεις που έχουν ξεκινήσει ή και ολοκληρωθεί μέσω του Διαδικτύου. Επίσης, σύμφωνα με τον δείκτη DESI 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 27η θέση στο σύνολο των 28 τότε κρατών μελών, γεγονός το οποίο υπογραμμίζει το έλλειμα ψηφιακής ωριμότητας της χώρας έναντι των άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Παρόμοια συμπεράσματα προέκυψαν τόσο από την μελέτη της Accenture για το ΙΝΣΕΤΕ τον Μάιο του 2021 όπου αξιοποιήθηκαν πρωτογενή και δευτερογενή στοιχεία, επιβεβαιώνοντας ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις βρίσκονται ακόμα στα αρχικά στάδια της ψηφιακής τους διαδρομής, όσο και από τη νέα πλατφόρμα δεδομένων της ΕΕ για τον τουρισμό (EU Tourism Dashboard) αναφορικά με το 2021.

Ταυτόχρονα, η επίδραση καταλυτικών τεχνολογιών και επιχειρηματικών μοντέλων, όπως η επικράτηση διεθνών πλατφορμών βραχυχρόνιας μίσθωσης καταλυμάτων, ηλεκτρονικής διαχείρισης κρατήσεων και οργάνωσης ταξιδιών, αλλάζει δραστικά το χάρτη των υπηρεσιών τουρισμού.

Επιπροσθέτως, όπως όλοι πια γνωρίζουν το οικονομικό σύστημα του τελευταίου δείχνει να είναι εξαιρετικά ευαίσθητο σε εξωτερικούς παράγοντες, όπως οι πολιτικο-οικονομικές συνθήκες που επικρατούν σε γειτονικές χώρες ή σε περιοχές με ανταγωνιστικά τουριστικά προϊόντα.

Ειδικότερα, οι ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις βρίσκονται αντιμέτωπες με σημαντικές προκλήσεις, ταυτόχρονα όμως και ευκαιρίες, ως ακολούθως:

 1. Ανταπόκριση σε υψηλότερες απαιτήσεις καταναλωτών

Όπως παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών σε ανταγωνιστικές τιμές.

 • Επεξεργασία δεδομένων για τη δημιουργία εξατομικευμένων υπηρεσιών

Όπως προτάσεις για δραστηριότητες και παροχή υπηρεσιών βάσει των προτιμήσεων του επισκέπτη.

 • Αυξημένος ανταγωνισμός και απειλή από νέα επιχειρηματικά μοντέλα

Όπως Airbnb, Uber κ.λπ.

 • Απαρχαιωμένα συστήματα που αυξάνουν το κόστος και την περιπλοκότητα του ψηφιακού εκσυγχρονισμού

Συστήματα μη τεχνολογικά εξελιγμένα (π.χ. PMS) που δεν επικοινωνούν μεταξύ τους με υψηλά κόστη συντήρησης.

 • Συνεχής πίεση για μείωση κόστους και λειτουργική αποδοτικότητα

Η αύξηση του ανταγωνισμού επιτάσσει τη μείωση των λειτουργικών εξόδων και την παροχή ανταγωνιστικών τιμών.

 • Διαχείριση αυξημένων καναλιών διανομής και δημιουργία ομοιόμορφης εμπειρίας καταναλωτή

Πωλήσεις μέσω TripAdvisor, Booking ή απευθείας μέσω της ιστοσελίδας του ξενοδοχείου.

Κατά συνέπεια, θα πρέπει να εστιάσουμε στην επόμενη μέρα προκειμένου να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται, μεταβαίνοντας από το συμβατικό στον ευφυή τουρισμό βασιζόμενοι σε τεχνολογίες που μεταμορφώνουν τον τουριστικό κλάδο όπως:

 • Data Analytics
 • Internet of Things (IoT)
 • Blockchain
 • Cloud
 • Βιομετρική
 • 5G
 • Τεχνητή Νοημοσύνη
 • Εκτεταμένη Πραγματικότητα

Στη ΝΔ εκτιμούμε ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός του ελληνικού τουρισμού, μπορεί να επιτευχθεί μέσα από την υιοθέτηση ενός Στρατηγικού Οδικού Χάρτη με την εφαρμογή μιας σειράς πρωτοβουλιών αναγνωρίζοντας πέντε (5) βασικούς πυλώνες δράσης:

 (α) τη δημιουργία ενός Data Hub – ψηφιακού κόμβου δεδομένων,

(β) τη συγκρότηση ψηφιακής ταυτότητας,

(γ) την ανάπτυξη έξυπνων προορισμών και

(δ) έξυπνων επιχειρήσεων, καθώς και

(ε) την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων.

Σε τελική ανάλυση, στη ΝΔ πιστεύουμε ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις στο χώρο του τουρισμού, σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες απαιτήσεις των τουριστών για προσωποποιημένες, ελκυστικές και ποιοτικές εμπειρίες και υπηρεσίες, επιβάλλουν να κινηθούμε προς την εντατικοποίηση των προσπαθειών για την αφομοίωση των νέων ψηφιακών τεχνολογιών.