(Δημοσιεύθηκε στο political.gr, 24/5/2023)

Η εκτεταμένη ακτογραμμή, η πληθώρα νησιών και η ιδιαίτερη γεωμορφολογία της ηπειρωτικής χώρας καθιστούν την Ελλάδα ιδιαίτερα ευάλωτη στην κλιματική αλλαγή η οποία αναμένεται κατά τα επόμενα χρόνια να εκφραστεί με μείωση των βροχοπτώσεων, αύξηση της μέσης θερμοκρασίας και της μέσης προσπίπτουσας ακτινοβολίας, αύξηση των ημερών ξηρασίας και αυτών με αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς.

Όσον αφορά τον τουρισμό, η κλιματική αλλαγή αναμένεται να επηρεάσει υπέρμετρα συγκεκριμένους προορισμούς και κυρίως τους παράκτιους και νησιωτικούς  οι οποίοι ήδη αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις σε επίπεδο υδροδοτικής και ενεργειακής επάρκειας, καθώς και φέρουσας ικανότητας των υποδομών τους.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας που διεξήγαγε το ΕΚΠΑ για τη «ΔιαΝΕΟσις» αναμένεται

  • σημαντική ενίσχυση της τάσης αύξησης της συχνότητας και της έντασης των καυσώνων και των υψηλών θερμοκρασιών για την περίοδο 2026-2045,
  • σημαντική αύξηση των «τροπικών νυχτών», δηλαδή εκείνων κατά τις οποίες το θερμόμετρο δεν θα πέφτει κάτω από τους 20 βαθμούς κελσίου,
  • μείωση των βροχοπτώσεων.

Παράλληλα, υπολογίζεται πως σε περίπτωση που η μέση θερμοκρασία αυξηθεί κατά 2,5 βαθμούς θα οδηγήσει σε μείωση διανυκτερεύσεων κατά 1% και απώλειες εσόδων για τον τουρισμό της τάξης των 825 εκ. ευρώ ετησίως.

Ως εκ τούτου, η ανάπτυξη της τουριστικής δραστηριότητας με όρους αειφορίας καθιστά επιτακτική τη λήψη στοχευμένων μέτρων και την προώθηση ολοκληρωμένων στρατηγικών στον πυρήνα των οποίων βρίσκονται 

  • η επέκταση της τουριστικής περιόδου με την αξιοποίηση της αύξησης των περιόδων του έτους με θερμό κλίμα (π.χ. κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο),
  • η ανάδειξη νέων τουριστικών προϊόντων πέρα από το κλασσικό «ήλιος και θάλασσα» και
  • η γεωγραφική διασπορά των τουριστικών ροών με γνώμονα την ικανοποίησή των επισκεπτών και των τοπικών κοινωνιών αλλά και τη διασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας των επιχειρήσεων του τουριστικού οικοσυστήματος.

Είναι γεγονός ότι η υπεύθυνη διαχείριση του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων βρίσκεται στον πυρήνα της εθνικής τουριστικής πολιτικής και συνιστά έναν από τους κεντρικούς πυλώνες στους οποίους εδράζεται ο μακροπρόθεσμος στρατηγικός σχεδιασμός του Υπουργείου Τουρισμού με στόχο την αναβάθμιση και προσαρμογή του τουριστικού προϊόντος στις νέες προκλήσεις.

Για την κυβέρνηση της ΝΔ αποτελεί προτεραιότητα μια συστημική στροφή προς μια πιο βιώσιμη τουριστική οικονομία που λειτουργεί τόσο για την κοινωνία, όσο και για το περιβάλλον. Έχουμε μια ισχυρή βάση εκκίνησης, καθώς η Ελλάδα κατατάσσεται 25η μεταξύ 140 χωρών στον δείκτη Ανταγωνιστικότητας Ταξιδιών και Τουρισμού 2019 του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (WEF).

Επίσης, σε επιμέρους δείκτες, η Ελλάδα κατατάσσεται 13η για την υγεία και την υγιεινή της, 18η για τις υποδομές αεροπορικών μεταφορών και 18η για τις υποδομές τουριστικών υπηρεσιών.

Τώρα έχουμε την ευκαιρία να επιταχύνουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη και γι’ αυτό κεντρική βούληση του Υπουργείου Τουρισμού είναι να συμμορφώνεται σταδιακά με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης της Ατζέντας 2030 του ΟΗΕ, ενσωματώνοντάς τους στην εθνική τουριστική πολιτική, αλλά και θεσπίζοντας ένα εθνικό σύστημα αξιολόγησης για την παρακολούθηση της προόδου της εφαρμογής τους.

Κύριος στόχος της Ελληνικής Πολιτείας αναφορικά με τις πολιτικές και τα μέτρα για την προώθηση της βιωσιμότητας, της διαφοροποίησης και της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, είναι η προώθηση της Ελλάδας ως πρότυπου προορισμού βιώσιμης, γεωγραφικά και χρονικά ισόρροπης τουριστικής ανάπτυξης, όπως αποτυπώνεται και στο Σχέδιο Μάρκετινγκ για τον ελληνικό τουρισμό (2023-2024) που αφορά τους ακόλουθους άξονες:

· Εδραίωση της Ελλάδας ως top of mind τουριστικού προορισμού, μέσω της περαιτέρω ανάπτυξης της μοναδικής τουριστικής ταυτότητας της χώρας (brand identity).

· Ενίσχυση της φήμης του προορισμού «Ελλάδα» ως προορισμού μοναδικών και πολυθεματικών εμπειριών και δευτερευόντως ως υγειονομικά ασφαλούς προορισμού (αν οι συνθήκες το επιβάλλουν εκ νέου).

· Άμβλυνση της εποχικότητας μέσω της διαφοροποίησης του προϊόντος.

· Ενίσχυση των παραδοσιακών αγορών εισερχόμενου τουρισμού και ανάπτυξη νέων, ιδίως κατόπιν της στρατηγικής προτεραιοποίησης του Υπουργείου Τουρισμού σύμφωνα με το ετήσιο σχέδιο δράσης 2023.

· Ισόρροπη γεωγραφικά προβολή του ελληνικού τουριστικού προϊόντος με ζητούμενο τη γεωγραφική διασπορά των επισκεπτών.