Η Γενική Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, κα. Ολυμπία Αναστασοπούλου παρευρέθηκε στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Yachting όπου απηύθυνε χαιρετισμό, ενώ ανέπτυξε και τις πρωτοβουλίες του Υπουργείου για διάφορα ζητήματα του εν λόγω κλάδου στην ομιλία της και στο πάνελ με θέμα «Υποδομές και Προοπτική».

Συγκεκριμένα στην ομιλία της  η Γενική Γραμματέας αναφέρθηκε  στις προσδοκίες αλλά και τις ευκαιρίες του θαλάσσιου τουρισμού και δη του ελληνικού yachting, ενώ επεσήμανε ότι το υπουργείο προχωράει συστηματικά στο μεταρρυθμιστικό έργο του επιχειρώντας να άρει κάθε γραφειοκρατικό εμπόδιο, ώστε να αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός τον εν λειτουργία τουριστικών λιμένων, καθώς και να χωροθετηθούν νέοι.

Παράλληλα, η κα. Αναστασοπούλου τόνισε ότι τα χρηματοδοτικά εργαλεία που προσφέρει το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας δίνουν σημαντικά εφόδια για την υλοποίηση θαλάσσιων υποδομών που απαιτούνται ώστε η χώρα μας να πρωταγωνιστήσει στο άμεσο μέλλον στον θαλάσσιο τουρισμό ενισχύοντας τη βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητά του διεθνώς.

Επιπροσθέτως, η Γενική Γραμματέας υπογράμμισε ότι το φυσικό αντικείμενο του έργου «Αναβάθμιση Τουριστικών Λιμένων»,  που έχει ορίζοντα ολοκλήρωσης τον Δεκέμβριο του 2025, έχει ως στόχο πέρα από τη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος και την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, (α) την ενθάρρυνση ανάπτυξης νέων, ενεργειακά αποδοτικών, υποδομών, (β) τον εξορθολογισμό του κανονιστικού και λειτουργικού πλαισίου με στόχο τη δραστική απλοποίηση και επιτάχυνση των σχετικών διαδικασιών χωροθέτησης και αδειοδότησης, αλλά και (γ) την εισαγωγή νέων προτύπων και σχημάτων διακυβέρνησης για τον τουρισμό.

Τέλος, η κα. Αναστασοπουλου διευκρίνισε ότι  επιμέρους στόχοι του έργου αποτελούν:

  • Αναβάθμιση της υποδομής των τουριστικών λιμένων για την κάλυψη των προηγμένων απαιτήσεων της αγοράς και τη διατήρηση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας του σχετικού τουριστικού προϊόντος.
  • Εστίαση στην πράσινη αναβάθμιση των υποδομών, συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης/ χορήγησης πιστοποίησης πράσινων μαρίνων βάσει διεθνών προτύπων.
  • Ψηφιοποίηση όλων των τουριστικών λιμενικών εγκαταστάσεων/ υπηρεσιών
  • αναβάθμιση υφιστάμενων εγκαταστάσεων ώστε να είναι προσβάσιμες σε όλους τους επισκέπτες.