Σε ημερίδα του Πανελληνίου Συνδέσμου Ταξιδιωτικών και Τουριστικών Γραφείων (HATTA) με θέμα Re-Ally Tourism: The Hellenic and European Travel Agents Initiative συμμετείχε η  Γενική Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, κα. Ολυμπία Αναστασοπούλου με σημαντικούς εκπρόσωπους του τουρισμού της Ευρώπης, όπως η ECTAA και η WTAAA μεταξύ άλλων, όπου και απηύθυνε χαιρετισμό.

Συγκεκριμένα η Γενική Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης επισήμανε το θετικό αντίκτυπο που θα έχει η συμφωνία του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Τουριστικών Γραφείων και Πρακτόρων (European Travel Agents & Tour Operators Association – ECTAA), τον περασμένο μήνα με τον Εθνικό Οργανισμό Τουρισμού (ΕΟΤ), σύμφωνα με την οποία η ECTAA θα προωθήσει την Ελλάδα ως τον προτιμώμενο ταξιδιωτικό της προορισμό τους επόμενους 12 μήνες μεταξύ των 70.000 μελών της στην Ευρώπη.

Επιπροσθέτως, η κα. Ολυμπία Αναστασοπούλου τόνισε ότι «ο στρατηγικός προσανατολισμός όλων των έργων που σχετίζονται με τον διαφοροποιημένο και χωρίς αποκλεισμούς τουρισμό στην Ελλάδα είναι η αναβάθμιση του εθνικού τουριστικού προϊόντος και η εξειδίκευση σε περιφερειακό επίπεδο, με την ταυτόχρονη προώθηση ρυθμιστικών μεταρρυθμίσεων, την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων και την ανάπτυξη μόνιμων συνεργιών δημόσιου και ιδιωτικού τομέα».

Τέλος, η Γενική Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης υπογράμμισε ότι «στόχος του Υπουργείου Τουρισμού είναι να υιοθετούνται όλο και περισσότερο οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) της Ατζέντας 2030 του ΟΗΕ, τόσο με την ένταξή τους στην εθνική τουριστική πολιτική, όσο και με την καθιέρωση ενός εθνικού συστήματος αξιολόγησης για την παρακολούθηση της προόδου της εφαρμογής τους».