Σε συνάντηση εργασίας παρουσία της Προέδρου των EPP Women (Γυναικών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος) Biró Rozália, στα κεντρικά γραφεία της ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ στο Μοσχάτο, παρευρέθηκε όπου μεταξύ άλλων επισήμανε τα ακόλουθα:

👉Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού των Ηνωμένων Εθνών οι γυναίκες εργαζόμενες υπερτερούν με 54% στον κλάδο του τουρισμού, ενώ σε επίπεδο ΕΕ καταλαμβάνουν το 56% των θέσεων εργασίας. Εντούτοις, αν δούμε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά αυτών θα παρατηρήσουμε ότι οι περισσότερες είναι σε χαμηλόβαθμες θέσεις και με χαμηλότερους μισθούς κατά 14,7% σε σχέση με τους άνδρες.

👉 Επίσης με βάση το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των φύλων, μόνο το 18,5% των μελών διοικητικών συμβουλίων των τουριστικών επιχειρήσεων είναι γυναίκες.

👉 Στην Ελλάδα, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) αποτελείται από 24 μέλη εκ των οποίων μόνο τα 3 είναι γυναίκες (12,5%).

👉 Οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί του Τουρισμού οφείλουν να αναγνωρίσουν την ανάγκη να εισάγουν πολιτικές που εστιάζουν στην ενδυνάμωση των γυναικών στο χώρο εργασίας και στρατηγικές πρόσληψης γυναικών σε υψηλόβαθμες θέσεις ώστε να δοθούν σε αυτές ίσες ευκαιρίες, απολαβές, και δικαιώματα να εργαστούν στο κλάδο.

👉 Άλλωστε με βάση την Ατζέντα 2030 των ΗΕ, χωρίς την ισότητα των φύλων και την ενδυνάμωση των γυναικών στον τουρισμό δεν μπορεί να υπάρξει βιώσιμη ανάπτυξη στον κλάδο.

👉 Τούτων λεχθέντων, η πρωτοβουλία «The Hellenic Association of Women in Culture & Tourism» αποτελεί την απάντηση στην ανάγκη μιας ομάδας γυναικών που δρουν μέσα και γύρω από τις επιχειρήσεις της τουριστικής και πολιτιστικής βιομηχανίας της Ελλάδας, να συσπειρωθούν και να πολλαπλασιάσουν την δύναμή τους. Να γίνουν περισσότερες οι γυναίκες στελέχη τέτοιων εταιρειών, να γίνουν πιο βιώσιμες οι τουριστικές επιχειρήσεις και εν τέλει να επωφεληθεί η οικονομία της πατρίδας μας.