Χαιρετισμό απηύθυνε η Γενική Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, κα. Ολυμπία Αναστασοπούλου στην διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα «Βιώσιμη και Ανθεκτική Αξιοποίηση της Ενάλιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΕΠΚ) στην Ελλάδα» με πρωτοβουλία των Διατμηματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) των Σχολών Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών & Μηχανικών Γεωπληροφορικής και Αρχιτεκτόνων Μηχανικών αντιστοίχως του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου,

Ειδικότερα η Γενική Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης επισήμανε ότι σε μια χώρα όπου κυριαρχούν νησιωτικά συμπλέγματα, η αξιοποίηση της Ενάλιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς και ειδικότερα των ναυαγίων για την ανάπτυξη ενάλιου πολιτιστικού και καταδυτικού τουρισμού συνιστά μια ανθεκτική, με σημαντικό οικονομικό/κοινωνικό αντίκτυπο και χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, επιλογή.

Επιπροσθέτως, η κα. Ολυμπία Αναστασοπούλου τόνισε ότι η αξιοποίηση του ενάλιου πολιτιστικού αποθέματος, που βρίσκεται διάσπαρτο στη θαλάσσια περιοχή πολλών νησιωτικών περιοχών της χώρας μας, μπορεί να αποτελέσει τον πυλώνα μιας στρατηγικής για την ενίσχυση των τοπικών οικονομιών και την άρση των αναπτυξιακών αδυναμιών πολλών περιοχών, ενώ δύναται να βελτιώσει τη θέση της Ελλάδας στο ανταγωνιστικό περιβάλλον της σημερινής τουριστικής αγοράς και να άρει αδυναμίες όπως η εποχικότητα και η μη εφαρμογή των προτύπων βιωσιμότητας.

Τέλος, η Γενική Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης υπογράμμισε ότι η θεσμοθέτηση ‘υποβρύχιων καταδυτικών πάρκων’ μπορεί να αναδειχθεί ως σημαντική ευκαιρία για την ανάπτυξη βιώσιμων και καινοτόμων δραστηριοτήτων καταδυτικού τουρισμού, αυξάνοντας κατακόρυφα τον αριθμό των επισκεπτών και αίροντας την εποχικότητα του τουριστικού προϊόντος.