Ολ. Αναστασοπούλου: Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της χώρας δεν αποτελεί μελλοντική συνθήκη – είναι η άμεση ανάγκη και προτεραιότητά μας

Για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του ελληνικού τουριστικού οικοσυστήματος όπως και τις τεχνολογίες που μεταμορφώνουν τον τουριστικό κλάδο στη χώρα μας μίλησε η Γενική Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, κα. Ολυμπία Αναστασοπούλου στο συνέδριο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός: Η κινητήρια δύναμη για τη συνεχή ανάπτυξη του ιδιωτικού & δημόσιου τομέα», στο πάνελ της ενότητας V: Ψηφιακά Οικοσυστήματα στους τομείς του Τουρισμού & του Πολιτισμού, τονίζοντας ότι «ο συνδυασμός των δράσεων που προτείνει η Ελληνική Πολιτεία είναι σε θέση να βελτιώσει την συνολική εμπειρία των επισκεπτών, αναθεωρώντας τον τρόπο προσέλκυσης και εξυπηρέτησής τους, ενισχύοντας το αίσθημα ασφάλειας και βελτιστοποιώντας το κόστος για τις επιχειρήσεις».

Συγκεκριμένα, η Γενική Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης επεσήμανε  μεταξύ άλλων ότι «οι τεχνολογικές εξελίξεις στο χώρο του τουρισμού, σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες απαιτήσεις των τουριστών για προσωποποιημένες, ελκυστικές και ποιοτικές εμπειρίες και υπηρεσίες, επιβάλλουν την εντατικοποίηση των προσπαθειών για την αφομοίωση των νέων ψηφιακών τεχνολογιών».

Επιπροσθέτως, η κα. Ολυμπία Αναστασοπούλου ανέφερε ότι «οι 5 πυλώνες που θα συμβάλλουν σημαντικά στην αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος και τη συνολική αύξηση της ανταγωνιστικότητας του τομέα την επόμενη μέρα, συνοψίζονται (α) στη δημιουργία ενός Data Hub – ψηφιακού κόμβου δεδομένων, (β) στη συγκρότηση ψηφιακής ταυτότητας, (γ) στην ανάπτυξη έξυπνων προορισμών όπως και (δ) έξυπνων επιχειρήσεων, καθώς και (ε) στην ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων.

Η στρατηγική για την εκπλήρωση των στόχων αυτών αναπτύσσεται σε τρεις άξονες που αφορούν σε:

• ανάπτυξη προηγμένων ψηφιακών υπηρεσιών για τη βελτίωση της εμπειρίας του επισκέπτη πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το ταξίδι του στη χώρα μας.

• προώθηση του τουριστικού προϊόντος εμπλουτίζοντας το ψηφιακό υλικό για τη χώρα, αξιοποιώντας πολλαπλές πηγές και συνεργασίες με παρόχους από τον ιδιωτικό τομέα, με παράλληλη ενίσχυση του τομέα για την αξιοποίησή του.

• αναβάθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών για τη διοικητική υποστήριξη του τουριστικού τομέα, εστιάζοντας σε θέματα διαλειτουργικότητας και ανάλυσης δεδομένων για τη διαμόρφωση πολιτικής».

Παράλληλα, η Γενική Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης υπογράμμισε ότι «η αξιοποίηση των ευκαιριών της ψηφιακής επανάστασης θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας και την ευημερία της κοινωνίας. Δεν αρκεί πλέον να ακολουθούμε τις εξελίξεις, αλλά ήρθε η στιγμή να διαμορφώσουμε το δικό μας αναπτυξιακό πρότυπο στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση, δίνοντας έμφαση στις ανθρώπινες δεξιότητες και στην επιχειρηματικότητα με την υποστήριξη των ψηφιακών υποδομών και ενός ψηφιακού κράτους».

Επίσης, η κα. Ολυμπία Αναστασοπούλου σημείωσε ότι «η Ελλάδα έχει αντιληφθεί την αναγκαιότητα της μετάβασής της προς την ψηφιακή οικονομία και κοινωνία. Η χώρα μας πρέπει να «κλείσει» τις πολλές εκκρεμότητες που ακόμα έχει με την 3η Βιομηχανική Επανάσταση και να βελτιώσει τη θέση της σε όλους τους δείκτες ψηφιακής ωριμότητας. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της χώρας δεν αποτελεί μελλοντική συνθήκη – είναι η άμεση ανάγκη και προτεραιότητά μας».

Τέλος, η Γενική Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης επισήμανε ότι  «οι στόχοι, οι κατευθυντήριες αρχές, οι στρατηγικοί άξονες παρέμβασης, ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός των συστημάτων, το μοντέλο διακυβέρνησης, ο μηχανισμός σχεδιασμού και υλοποίησης, καθώς και το σύνολο των οριζόντιων και κάθετων παρεμβάσεων που θα υλοποιήσουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας, αποτυπώνονται στη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού (ΒΨΜ) 2020-2025, η οποία άλλωστε περιλαμβάνει 14 έργα για τον τουρισμό, 4 εκ των οποίων είναι εν εξελίξει υπόψιν».