Η Γενική Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, κα. Ολυμπία Αναστασοπούλου, είχε συνάντηση γνωριμίας και ανταλλαγής απόψεων με  τους κ.κ. Βαγγέλη Κωνσταντιανό, Executive Secretary και Αλέξανδρο Κανδαράκη, Head of Communications της Global Water Partnership και τις κ.κ. Μαρία Τζελέπη, Public Affairs, Communications & Sustainability Director και Εύη Χιώτη, Public Affairs & Sustainability Manager της The Coca Cola Company (TCCC).

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε η δραστηριότητα της ΜΚΟ Global Water Partnership και πώς θα μπορούσε να συμβάλει στην προαγωγή του ελληνικού τουρισμού μέσα από τα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και διαχείρισης που υλοποιεί σε νησιά της Μεσογείου σε συνεργασία με τοπικούς φορείς και αρμόδια Υπουργεία στην Ελλάδα, την Κύπρο, την Ιταλία και την Μάλτα.

Η κα. Oλυμπία Αναστασοπούλου επισήμανε την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση ως προς τις δράσεις της Global Water Partnership, καθώς και τη κοινή οπτική ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις σύγχρονες πρακτικές για ένα βιώσιμο μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης.  

Αντιστοίχως, ο κ. Βαγγέλης Κωνσταντιανός αναφέρθηκε στην 10ετή εκτενή δράση του Διεθνούς Διακυβερνητικού Οργανισμού στα ελληνικά νησιά, η οποία μπορεί να συμβάλει στην εκπαίδευση και την προβολή καινοτόμων πρακτικών που υλοποιούνται ήδη για βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη.  

Τέλος, η Γενική Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης ανέφερε ότι θα διερευνηθούν όλες οι πιθανές συνέργειες λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες, τις προοπτικές καθώς και την επιθυμία του Υπουργείου για την ανάπτυξη του Τουρισμού μέσα από βιώσιμες τουριστικές πρακτικές.