Η Γενική Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, κα. Ολυμπία Αναστασοπούλου είχε συνάντηση γνωριμίας και ανταλλαγής απόψεων με τον κ. Ιωάννη Καστούρα, Ειδικό Σύμβουλο για θέματα αναπηρίας του Δήμου Θεσσαλονίκης. Στη συνάντηση συμμετείχαν η Δ/ντρια του Ιδιαίτερου Γραφείου, κα. Μαρία Αποστόλου, η υπεύθυνη επικοινωνίας της Γ.Γ., κα. Ευφροσύνη Παυλακούδη, καθώς και  οι υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου Τουρισμού, με αρμοδιότητα στα θέματα αναπηρίας, κα. Μαρία Φραϊδάκη, Προϊσταμένη της Δ/νσης Ποιοτικών Προτύπων, κα. Λίνα Σιαμαντά, Προϊσταμένη της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ για τον Τουρισμό και κ. Σπύρος Παρθένης από τη Δ/νση Νομοθετικού Συντονισμού και Καλής Νομοθέτησης, η οποία είναι και αρμόδια για το Σχέδιο Δράσης του Υπουργείου Τουρισμού για τον Στόχο Ι: Προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ).

Ο κ. Ιωάννης Καστούρας περιέγραψε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία στην καθημερινότητά τους και αναφορικά με ζητήματα που άπτονται της αρμοδιότητας του Υπουργείου Τουρισμού επισήμανε τα ακόλουθα:

  • τουριστικά καταλύματα τα οποία έχουν λάβει πιστοποίηση για ΑΜΕΑ, στην πραγματικότητα δεν είναι λειτουργικά για άτομα με κινητικά προβλήματα, λόγω έλλειψης των κατάλληλων υποδομών στην πρόσβαση, στα δωμάτια και στα μπάνια,
  • παραλίες που έχουν βραβευθεί με Γαλάζια Σημαία παρέχουν προσβασιμότητα μέχρι την παραλία αλλά όχι έως τη θάλασσα,
  • η τοποθέτηση των ειδικών ραμπών στη θάλασσα (sea tracks) δεν εξυπηρετεί την πρόσβαση ατόμων που δεν συνοδεύονται και πρότεινε συμπληρωματικά την υιοθέτηση βυθιζόμενων ραμπών,
  • τέλος επισήμανε την απουσία ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων με χειρόγκαζο.

Η Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης επισήμανε τη μεγάλη σημασία που αποδίδει το Υπουργείο Τουρισμού στη βελτίωση της προσβασιμότητας σε τουριστικούς προορισμούς και καταλύματα και τις σχετικές ενέργειες στις οποίες έχει ήδη προβεί, όπως θέσπιση Σήματος Προσβάσιμου Τουριστικού Προορισμού και Προσβάσιμης Τουριστικής Επιχείρησης, ενώ ανέφερε και το έργο ΕΣΠΑ για τις ‘Προσβάσιμες Παραλίες’. 

Τέλος, η κα. Ολυμπία Αναστασοπούλου ανέφερε ότι θα ληφθούν υπόψη οι σοβαρές επισημάνσεις του κ. Καστούρα και θα προβεί σε ενέργειες για την προώθηση των εν λόγω θεμάτων και για την εξεύρεση αποτελεσματικών λύσεων σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Υπουργείου.