Η Γενική Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, κ. Ολυμπία Αναστασοπούλου πλαισιούμενη από τον Διπλωματικό Σύμβουλο του κ. Υπουργού, Πρέσβη κ. Δημήτριο Αζεμόπουλο, είχε μια λίαν εποικοδομητική και στοχευμένη συνάντηση με Πολωνική Αντιπροσωπεία αποτελούμενη από τον Πρέσβη της Πολωνικής Δημοκρατίας στην Ελλάδα, Α.Ε. κ. Artur Lompart, την κ. Iwona Wieczorek, Διευθύντρια του Εθνικού Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τον κ. Radosslaw Dobrowski, Δήμαρχο του Suprasl.

Συζητήθηκε ιδιαίτερα η διερεύνηση τρόπων της περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας της Πολωνίας με την χώρα μας στον τομέα του τουρισμού και ιδιαίτερα των ειδικών μορφών τουρισμού όπως θρησκευτικός, πολιτιστικός κ.ά., καθώς και την αδελφοποίηση πόλεων.

Τέλος,  δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στους ισχυρούς και άρρηκτους δεσμούς που συνδέουν τις δύο χώρες, ενώ τέθηκαν οι βάσεις για το πλαίσιο συνεργασίας αναφορικά με την προαγωγή του τουρισμού και  την ενίσχυση εκπαιδευτικών δράσεων.