Η Γενική Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, κα. Ολυμπία Αναστασοπούλου, είχε μια λίαν εποικοδομητική συνάντηση με την Πρέσβη της Αργεντινής στην Ελλάδα, κα. Maria Lucia Dougherty de Sanchez.

Μεταξύ άλλων, κατά τη διάρκεια της συνάντησης τονίστηκε η θετική συνεισφορά της πολυπληθούς ομογένειας μας στην Αργεντινή, καθώς και στους ζωντανούς δεσμούς που διατηρεί με την Ελλάδα. Στη βάση αυτή, επισημάνθηκε ότι οι ομογενείς αποτελούν στέρεα γέφυρα για την ενίσχυση των αρίστων διμερών μας σχέσεων με έμφαση στην προβολή του τουριστικού οικοσυστήματος.

Τέλος, η κα. Αναστασοπούλου και η κα. Maria Lucia Dougherty de Sanchez συμφώνησαν στην από κοινού προώθηση της ενδυνάμωσης των γυναικών στο σύγχρονο διεθνές περιβάλλον.