Η Γενική Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, κ. Ολυμπία Αναστασοπούλου, είχε μια λίαν εποικοδομητική, παραγωγική και στοχευμένη συνάντηση με την Πρέσβη της Αυστρίας στην Ελλάδα, κ. Hermine Poppeller.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν συγκεκριμένοι τρόποι και καινοτόμες πρωτοβουλίες προκειμένου να ενισχυθεί περαιτέρω η εξαιρετική συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Αυστρίας και η ενδυνάμωση των διμερών σχέσεων με έμφαση στη συνέργεια για την προβολή της ολιστικής τουριστικής εμπειρίας 12 μήνες τον χρόνο.