Η Γενική Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, κ. Ολυμπία Αναστασοπούλου, πλαισιούμενη από τον Διπλωματικό Σύμβουλο του Υπουργού Τουρισμού, κ. Δημήτριο Αζεμόπουλο, είχε μια λίαν εποικοδομητική και στοχευμένη συνάντηση με την Πρέσβη της Λιθουανίας στην Ελλάδα, κα.  Lina Skerstonaite.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι κ.κ. Αναστασοπούλου και Skerstonaite διαπίστωσαν σύμπτωση απόψεων σε σειρά θεμάτων, εντόπισαν σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης της τουριστικής κίνησης μεταξύ των δύο χωρών και επιβεβαίωσαν την πρόθεση τους να εργαστούν για την περαιτέρω ενίσχυση και εμβάθυνση των διμερών τουριστικών σχέσεων και την αναβάθμιση του θεσμικού πλαισίου συνεργασίας .

Παράλληλα, συζητήθηκαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως η ανάπτυξη των ειδικών μορφών τουρισμού, με κύρια πεδία τον τουρισμό υγείας και ευεξίας.

Επίσης, έγινε ιδιαίτερη αναφορά στην ανταλλαγή καλών πρακτικών στον τομέα του τουρισμού και ιδιαιτέρως στη συνεισφορά τεχνογνωσίας της Λιθουανίας στον τομέα του ιαματικού τουρισμού.

Αντιστοίχως, αναφέρθηκε ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να αποτελέσει πηγή άντλησης καλών πρακτικών για την Λιθουανία σχετικά με τον τουρισμό της θερινής περιόδου.

Τέλος, σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης δόθηκε έμφαση κυρίως στην παροχή δυνατότητας στους φοιτητές των τουριστικών σχολών της Λιθουανίας και της Ελλάδας για πρακτική άσκηση σε αμφότερες.