Πλαισιούμενη από τον Διπλωματικό Σύμβουλο του κ. Υπουργού, Πρέσβη κ. Dimitris Azemopoulos, η Γενική Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης είχε μια λίαν εποικοδομητική και στοχευμένη συνάντηση με την Πρέσβη της Νοτίου Αφρικής στην Ελλάδα Α.Ε., την Ms. Beryl Rose Sisulu.

Συγκεκριμένα συζητήθηκε η διερεύνηση τρόπων της περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας της Νοτίου Αφρικής με την χώρα μας στον τομέα του τουρισμού και ιδιαίτερα των ειδικών μορφών τουρισμού όπως θρησκευτικός, πολιτιστικός, κ.ά., καθώς και η επανενεργοποίηση της Επιτροπής Συνεργασίας για την προαγωγή του τουρισμού.

Επίσης δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην ελληνική ομογένεια στη Ν. Αφρική που αποτελεί τον θεμελιώδη λίθο των άρρηκτων δεσμών μεταξύ των δύο χωρών και στην ενίσχυση δράσεων για τον συνεδριακό τουρισμό.