Η Γενική Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, κα. Ολυμπία Αναστασοπούλου συναντήθηκε σήμερα με τον βουλευτή Κέρκυρας, κ. Στέφανο Γκίκα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι προοπτικές και οι δυνατότητες του θαλάσσιου τουρισμού στην Κέρκυρα.

H κα. Αναστασοπούλου επισήμανε ότι ο θαλάσσιος τουρισμός αποτελεί μία μοναδική εθνική ευκαιρία ανάπτυξης, και μέσα σε αυτό το πλαίσιο συζητήθηκαν τρόποι στενότερης συνεργασίας.  

Αντιστοίχως, ο κ. Γκίκας αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην ευκαιρία ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας μέσω του θαλάσσιου τουρισμού με την πλήρη υλοποίηση των σχετικών σχεδίων.  

Τέλος, η Γενική Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης ενημέρωσε τον κ. Γκίκα ότι καταβάλλονται προσπάθειες για να επιταχυνθούν οι διαδικασίες, αναφέροντας τις πρόσφατες αλλαγές που επήλθαν στον νόμο 2160/93 προς τον σκοπό της ενίσχυσης του φιλοεπενδυτικού του χαρακτήρα.