Η Γενική Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, κα. Ολυμπία Αναστασοπούλου είχε μια λίαν εποικοδομητική συνάντηση με τον Υπουργό Τουρισμού της Βουλγαρίας, κ. Ilin Dimitrov , με τoν οποίο διερευνήθηκαν οι τρόποι της περαιτέρω ενδυνάμωσης της συνεργασίας των δύο χωρών μέσα από στοχευμένες πρωτοβουλίες στον τομέα του τουρισμού.

Σημειώνεται ότι οι δύο χώρες συνεργάζονται στο πλαίσιο της Ε.Ε., καθώς επίσης και άλλων διεθνών οργανισμών. Οι πολιτιστικοί δεσμοί της Ελλάδας με τη Βουλγαρία είναι ιδιαίτερα αξιόλογοι.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι κ.κ. Αναστασοπούλου και Dimitrov εντόπισαν σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης της τουριστικής κίνησης μεταξύ των δύο χωρών και επιβεβαίωσαν την πρόθεση τους να εργαστούν για την περαιτέρω ενίσχυση και εμβάθυνση των διμερών τουριστικών σχέσεων και την αναβάθμιση του θεσμικού πλαισίου συνεργασίας.

Συγκεκριμένα, δόθηκε έμφαση σε θεματικούς τομείς όπως ο θαλάσσιος τουρισμός και η κρουαζιέρα, καθώς και ο κινηματογραφικός και ο ιατρικός τουρισμός.

Επιπροσθέτως, αμφότεροι επικεντρώθηκαν στην ανταλλαγή καλών πρακτικών και τεχνογνωσίας στους τομείς του χειμερινού τουρισμού, του τουρισμού υγείας, καθώς και του τουρισμού ευεξίας.

Τέλος, συζητήθηκε η υπογραφή κοινού σχεδίου δράσης που θα επισφραγίζει την εξαιρετική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών.