Η Γενική Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, κα. Ολυμπία Αναστασοπούλου είχε συνάντηση γνωριμίας και ανταλλαγής απόψεων με το Δ.Σ. του Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών – Ε.Ο.Α.Ε.Ν., τον Πρόεδρο, κ. Νίκο Συξέρη, τον Α’ Αντιπρόεδρο, κ. Παναγιώτη Λεγάτο, τον Β’ Αντιπρόεδρο κ. Νίκο Ρεϊζάκη, τον ΓΓ. κ. Φώτη Κόττη, καθώς και τα μέλη του Δ.Σ. κ.κ. Ανδρέα Παντελιό και Αθανάσιο Ζλατούδη, με τους οποίους συζήτησε τη δραστηριότητα του Ε.Ο.Α.Ε.Ν και ειδικότερα την εστίασή του στη λύση προβλημάτων και θεμάτων με παρεμβάσεις και συνεργασία με τα αρμόδια υπουργεία και φορείς.

H Γενική Γραμματέας Τουριστικής και Πολιτικής επισήμανε την κοινή οπτική ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την πολύ ισχυρή προοπτική και τη σοβαρή συμβολή των ελληνικών νησιών στον ελληνικό τουρισμό υπό το πρίσμα των προκλήσεων της επικαιρότητας και της πολύ επιτυχημένης σεζόν του 2022.

Αντιστοίχως, ο κ. Συξέρης και τα μέλη του ΔΣ του Ε.Ο.Α.Ε.Ν αναφέρθηκαν στην μεγάλη προοπτική των ελληνικών νησιών, την προσπάθεια που επιτελείται με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και προτάσεις για τον τουρισμό, ο οποίος μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας των νησιωτικών περιοχών της ελληνικής επικράτειας.

Συγκεκριμένα, συζητήθηκαν τρόποι για τα ακόλουθα:
1. Την ενίσχυση του εξειδικευμένου προσωπικού για τουριστικές επιχειρήσεις
2. Την εντατικοποίηση της τουριστικής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης
3. Τη διασύνδεση αγροδιατροφικού τομέα με τον Τουρισμό στις νησιωτικές περιοχές της χώρας
4. Την προώθηση του Ιαματικού Τουρισμού και της αξιοποίησης Ιαματικών Πηγών της χώρας
5. Την εξεύρεση πόρων για την αποτελεσματική τουριστική προβολή των νησιών που σηκώνουν το βάρος του προσφυγικού (π.χ. ενίσχυση δράσεων όπως «Άρωμα Χίου»)

Τέλος, η κα. Ολυμπία Αναστασοπούλου ανέφερε ότι θα συνεχιστεί με γοργά βήματα η υλοποίηση της μεταρρυθμιστικής ατζέντας του Υπουργείου που έχει ως μεγάλη του προτεραιότητα τον νησιωτικό τουρισμό, με φιλοεπενδυτική εστίαση και με ενέργειες μεταξύ άλλων και με την υποστήριξη στα ζητήματα που συζητήθηκαν που θα απελευθερώσουν την αναπτυξιακή δυναμική των Ελληνικών νησιών.