Η Γενική Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, κα. Ολυμπία Αναστασοπούλου είχε συνάντηση γνωριμίας και ανταλλαγής απόψεων με την κα. Αικατερίνη Παπαχριστοπούλου-Τζιτζικώστα, Προέδρο της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO και του Κέντρου UNESCO για τις Γυναίκες και την Ειρήνη στα Βαλκάνια, και τον κ. Ιωάννη Μανώλη, επικεφαλής του Τομέα Περιβάλλοντος & Αειφόρου Ανάπτυξης της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO, του επίσημου εκπροσώπου του Παγκόσμιου Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών για την Εκπαίδευση, την Επιστήμη και τον Πολιτισμό (UNESCO) στην Ελλάδα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η οποία πραγματοποιήθηκε σε εξαιρετικό κλίμα, συζητήθηκε η βιώσιμη ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού, η ανάδειξη των μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς ως τουριστικά αξιοθέατα και σημαντικούς μοχλούς οικονομικής ανάπτυξης, όπως και η θέση των γυναικών στον Πολιτισμό και τον Τουρισμό ευρύτερα.  

Ειδικότερα, τονίστηκε ότι η πολιτιστική τουριστική δραστηριότητα μπορεί να λειτουργήσει αναζωογονητικά για διάφορες περιοχές της χώρας διατηρώντας και αναδεικνύοντας την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά και το φυσικό τους περιβάλλον, ενώ επισημάνθηκε ότι ο πολιτιστικός τουρισμός αποτελεί έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς, με τις πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες να χρησιμοποιούνται όλο και πιο εντατικά για την προώθηση των τουριστικών προορισμών αλλά και για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους.

Παράλληλα, υπογραμμίστηκε ότι ο πολιτισμός μπορεί να οδηγήσει σε ανάπτυξη του τοπικού τουρισμού και στην δημιουργία νέων οικονομικών δραστηριοτήτων με πολλαπλασιαστικά οφέλη, ενώ επισημάνθηκε ότι η πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας προσελκύει πλήθος τουριστών και αποτελεί κρίσιμη συνιστώσα του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της χώρας για την αύξηση του μεριδίου αγοράς (market share) της στη Μεσόγειο κι όχι μόνον.

Τέλος, έγινε εκτεταμένη αναφορά στο ρόλο και τη συμβολή των γυναικών στον τουρισμό και τον πολιτισμό, και ιδιαίτερα στην προστιθέμενη αξία που αυτές δημιουργούν καθώς ενισχύουν σημαντικά την καινοτομία, την εταιρική υπευθυνότητα αλλά και τις προσπάθειες για τη πράσινη και βιώσιμη ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού.