Η Γενική Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, κα. Ολυμπία Αναστασοπούλου είχε συνάντηση συνεργασίας με τη Γενική Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κα. Χριστιάνα Καλογήρου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε η αμοιβαία επωφελής αξιοποίηση του αγροτουρισμού, μιας ήπιας μορφής τουρισμού και ανάπτυξης  της υπαίθρου, η οποία έχει ως στόχο να γνωρίσει ο επισκέπτης τις αγροτικές ασχολίες, τα τοπικά προϊόντα, την παραδοσιακή κουζίνα και την καθημερινή ζωή των κατοίκων, τα πολιτιστικά στοιχεία και τα αυθεντικά χαρακτηριστικά των αγροτικών περιοχών, χωρίς να παρεμβαίνει στο φυσικό τους πλούτο.

Ειδικότερα η Γενική Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης επεσήμανε ότι ο αγροτουρισμός  αποτελεί μια ήπια μορφή βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης και δραστηριότητας στον αγροτικό χώρο, η οποία φέρνει τον επισκέπτη σε επαφή με τη φύση, καθώς και με τις δραστηριότητες στην ύπαιθρο, στις οποίες μπορεί να συμμετάσχει, να ψυχαγωγηθεί και να νιώσει τη χαρά της περιήγησης, της γνώσης και της ανακάλυψης.

Η Γενική Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, επισημαίνοντας τη σημασία διασύνδεσης του αγροτικού τομέα με τον τουρισμό, ώστε να αναπτυχθούν νέα μοντέλα αγροτουριστικής ανάπτυξης, τόνισε ότι κοινός στόχος είναι η ανάδειξη και η προβολή των προϊόντων της υπαίθρου μας, που αναπόσπαστα συνδεδεμένα με τον τόπο της παραγωγής τους αποτελούν μέρος του τουριστικού μας προϊόντος.

Τέλος, αμφότερες οι κ.κ. Ολυμπία Αναστασοπούλου και Χριστιάνα Καλογήρου υπογράμμισαν την ανάπτυξη συνεργειών καθώς ο αγροτουρισμός μπορεί να κινητοποιήσει  τις παραγωγικές, πολιτισμικές και αναπτυξιακές δυνάμεις του τόπου, συμβάλλοντας έτσι στην αειφόρο περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του αγροτικού χώρου, ενώ ως δραστηριότητα αναπτύσσεται όλες τις εποχές του χρόνου, αμβλύνοντας έτσι το πρόβλημα της τουριστικής εποχικότητας.