Η Γενική Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, κα. Ολυμπία Αναστασοπούλου έδωσε συνέντευξη στον Δημήτρη Αλφιέρη για τον 9.89 Alpha Radio όπου μίλησε μεταξύ άλλων για (α) τις προοπτικές του 2023 και (β) τη δυναμική του ελληνικού τουριστικού οικοσυστήματος μέσω της χωρικής και χρονικής επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου.