– Ποιοι είναι οι πυλώνες της εθνικής στρατηγικής στον τουρισμό;

Το στρατηγικό σχέδιο 2021-2030  για τον ελληνικό τουρισμό βασίζεται σε 7 πυλώνες:

Πυλώνας πρώτος, η προσβασιμότητα και η διασυνδεσιμότητα τόσο στο φυσικό, όσο και στον ψηφιακό άξονα. Με καταγραφή των τουριστικών ροών, αξιολόγησή τους, αλλά και δημιουργία σεναρίων ροών για τα επόμενα χρόνια.

Δεύτερος πυλώνας, Ιδιωτικές υποδομές, βιώσιμη διαχείριση και ανάπτυξη. Με αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης και βελτίωση στους άξονες με οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

Πυλώνας τρίτος, Δημόσιες Υποδομές και Διαχείριση της Εμπειρίας. Με Αξιολόγηση της εμπειρίας του επισκέπτη, αλλά και καταγραφή των σημείων που είναι προς βελτίωση.

Πυλώνας τέταρτος, Εκπαίδευση και κατάρτιση Ανθρώπινου Δυναμικού. Με απογραφή του ανθρώπινου δυναμικού του κλάδου και των δεξιοτήτων, αλλά και αξιολόγηση των ελλείψεων με νέες εκπαιδευτικές δομές σε όλο το φάσμα της εκπαίδευσης και με κίνητρα για επανεκπαίδευση.

Πυλώνας πέμπτος, Προϊοντική Ανάπτυξη, Προώθηση και Προβολή. Με χαρτογράφηση της ζήτησης, της ελληνικής προσφοράς αλλά και της ανταγωνιστικής προσφοράς. Στόχος είναι η δημιουργία συγκεκριμένων τουριστικών προϊόντων, αποβλέποντας στη γεωγραφική και χρονική επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

Πυλώνας έκτος, Συνεργατική Διακυβέρνηση. Με χαρτογράφηση των δομών και λειτουργιών του Υπουργείου και των εμπλεκόμενων φορέων, με στόχο τη δημιουργία μηχανισμών δημοσίου διαλόγου και διαχείρισης προορισμών.

Πυλώνας έβδομος, Ρυθμιστικό και Κανονιστικό πλαίσιο. Με κωδικοποίηση της νομοθεσίας και ανάλυση των νομοθετικών κενών.

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι ο Τουρισμός είναι μια εθνική υπόθεση και εργαζόμαστε συστηματικά για:

 1. Αναβάθμιση των υποδομών.
 2. Δημιουργία task force crisis management.
 3. Ψηφιοποίηση του τουριστικού προϊόντος.
 4. Upskilling και reskilling, δηλαδή αναμόρφωση και αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

Με βάση τα παραπάνω θα κινηθούμε για να πετύχουμε τους άμεσους και μακροπρόθεσμους στόχους μας, όπως:

 • Επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου
 • Διάχυση των επισκεπτών μας σε όλη τη χώρα, ειδικά σε νέες και ανεξερεύνητες γωνιές της πατρίδας μας
 • Προσέλκυση επενδύσεων και προώθηση ποιοτικού τουρισμού
 • Ανάδειξη της κρουαζιέρας
 • Βιώσιμο τουριστικό οικοσύστημα

– Ποιες είναι οι πρωτοβουλίες που θα εξασφαλίσουν, κατά την άποψή σας, την επέκταση της τουριστικής περιόδου;

Η χρονική επέκταση της τουριστικής περιόδου στη χώρα μας καθώς και η χωρική επέκταση του τουριστικού μας προϊόντος, αποτελούν βασικά στοιχεία της εθνικής στρατηγικής για τον ελληνικό τουρισμό μέχρι το 2030.

Στόχος είναι η περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη και επέκταση της περιόδου με στόχο την ανάδειξη του city break και των εναλλακτικών και θεματικών μορφών τουρισμού.

Δίνουμε μεγάλη έμφαση στην διαφοροποίηση του τουριστικού μας προϊόντος με την υπέρβαση του κλασικού μοντέλου «θάλασσα και ήλιος», καθώς και στην προώθηση του θεματικού τουρισμού όπως o συνεδριακός (MICE), o θαλάσσιος, o ορεινός και o καταδυτικός τουρισμός μεταξύ άλλων.

Φυσικά η ανάπτυξη του χειμερινού τουρισμού αποτελεί στρατηγική επιλογή μας,  όπως ανέδειξε άλλωστε και η πρόσφατη  δυναμική καμπάνια του Υπουργείου Τουρισμού και του ΕΟΤ, η οποία προέβαλε τη μοναδική ομορφιά των ελληνικών ηπειρωτικών προορισμών και τις πλούσιες εμπειρίες που μπορούν να απολαύσουν οι επισκέπτες μας στην ενδοχώρα, με κεντρικό μήνυμα «Greece does have a winter» και υπογραφή το motto της επιτυχημένης κεντρικής καμπάνιας, «All you want is Greece».

 Για πρώτη φορά, η ελληνική κυβέρνηση, διακρίνοντας την τεράστια αναπτυξιακή δυναμική του χώρου, υιοθέτησε έναν ολοκληρωμένο οδικό χάρτη με σκοπό την επωφελή ανάδειξη ορεινών προορισμών και την αδιαπραγμάτευτη προσήλωση στην αρχή της βιωσιμότητας.

Επίσης, ο θαλάσσιος τουρισμός που αποτελεί προτεραιότητά μας: η χώρα μας διαθέτει τα χαρακτηριστικά εκείνα που την καθιστούν έναν από τους ελκυστικότερους προορισμούς για τουρισμό με σκάφη αναψυχής στην Ευρώπη.

Ωστόσο, ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός και η δέσμευση όλων των εμπλεκομένων είναι απαραίτητη, κι αυτό είναι ακριβώς το σημείο όπου όλοι μαζί, ιδιωτικός τομέας, κεντρική κυβέρνηση και η τοπική αυτοδιοίκηση, μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Με συνέργειες και συμπράξεις έχουμε τη δυνατότητα να διαμορφώσουμε την ατζέντα για την πραγματική μεταμόρφωση του τουρισμού και τη μετάβαση στην επόμενη μέρα.

Τέλος, αξίζει να επισημανθεί ότι έχουμε προβεί και σε διάφορες πρωτοβουλίες στο εξωτερικό, όπως με τις νέες συμφωνίες στο Ισραήλ, το οποίο επισκέφτηκε ο υπουργός Τουρισμού στις 28-29 Μαρτίου για την προσέλκυση των Ισραηλινών, πέραν των καλοκαιρινών μηνών, στην περίοδο των διακοπών τους για το Εβραϊκό νέο έτος (μέσα Σεπτεμβρίου-μέσα Οκτωβρίου), όσο και με τη συμφωνία να δοθεί περαιτέρω έμφαση στην προσέλκυση ταξιδιωτών μέσω συνδιαφήμισης, τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο στην τηλεδιάσκεψη του κ. Κικίλια με τον CEO του γερμανικού συμφερόντων ομίλου DER Touristik, κ. Soren Hartman, τον Δεκέμβριο του 2021.

– Πώς το υπουργείο Τουρισμού καλύπτει την ανάγκη προβολής της χώρας μας, σε τομείς που διαθέτουμε συγκριτικό πλεονέκτημα, όπως τον θαλάσσιο τουρισμό και το yachting;

Η εθνική στρατηγική marketing για τον τουρισμό είναι η ανάδειξη της Ελλάδας σε κορυφαίο, σύγχρονο, ελκυστικό, υγειονομικά ασφαλή, πολυνησιακό προορισμό με παράλληλα πολυποίκιλη ενδοχώρα, που προσφέρει αυθεντικές εμπειρίες θεματικού τουρισμού καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ενισχύοντας ταυτόχρονα το παραδοσιακό προϊόν «ήλιος και θάλασσα» με οριζόντιο γνώμονα τη βιωσιμότητα και παράλληλα με κορυφαία προτεραιότητα τον θαλάσσιο τουρισμό και το yachting.

Επιπροσθέτως, έχουν τεθεί οι γενικότεροι στόχοι marketing για την τρέχουσα χρονιά, οι οποίοι περιλαμβάνουν την εδραίωση της Ελλάδας ως top of mind τουριστικού́ προορισμού́ μέσω:

 • Της περαιτέρω ανάπτυξης του brand identity της χώρας
 • Της ενίσχυσης της φήμης του προορισμού́ «Ελλάδα» ως υγειονομικά́ ασφαλούς προορισμού́ μοναδικών και πολυθεματικών εμπειριών
 • Της άμβλυνσης της εποχικότητας μέσω της διαφοροποίησης του προϊόντος
 • Της προώθησης ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού όπως ο θαλάσσιος τουρισμός, όπου σε σχέση με την συνολική προβολή της χώρας δίνεται ποσοστιαία αναλογία διαφημιστικής δαπάνης (ενέργειες διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων) άνω του 50%.
 • Των ευκαιριών που παρέχει το αναπτυξιακό εργαλείο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

– Με ποιους τρόπους θεωρείται ότι το yachting θα μετασχηματιστεί ως η κινητήρια δύναμη για περαιτέρω οικονομική ευρωστία των τοπικών κοινωνιών;

Κατ’ αρχάς η Ελλάδα διαθέτει τα χαρακτηριστικά́ εκείνα που την καθιστούν έναν από τους ελκυστικότερους προορισμούς για ναυτικό τουρισμό στην Ευρώπη.

Ενισχυτικά, τα χρηματοδοτικά εργαλεία που μας προσφέρει το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας μας δίνουν σημαντικά εφόδια για την υλοποίηση θαλάσσιων υποδομών που απαιτούνται παράλληλα με την προσέλκυση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, αλλά και των δημοτικών αρχών ώστε η χώρα μας να πρωταγωνιστήσει στο άμεσο μέλλον στον θαλάσσιο τουρισμό ενισχύοντας τη βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητά του διεθνώς και παράλληλα συμβάλλοντας αποφασιστικά στην ανάπτυξη και συνακόλουθα στην οικονομική ευρωστία των τοπικών κοινωνιών.

Αυτό εξάλλου καταδεικνύουν και τα συμπεράσματα της συζήτησης στρογγυλής τράπεζας μεταξύ των εθνικών εταίρων του παράκτιου και θαλάσσιου τουρισμού της χώρας μας που έλαβε χώρα τον περασμένο Ιούνιο στην Αθήνα, στο περιθώριο της 66ης Συνόδου της Περιφερειακής Επιτροπής για την Ευρώπη του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού.

Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι παρότι η συμβολή́ του ναυτικού τουρισμού στην ελληνική οικονομία με όρους απασχόλησης και εισοδήματος για τα νησιά και τις παράκτιες περιοχές είναι σημαντική́, υπάρχουν μεγάλα περιθώρια βελτίωσης ώστε να μετατραπεί́ σε βασική κινητήρια δύναμη για περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών και της ελληνικής οικονομίας εν γένει.

– Ποια είναι τα άμεσα σχέδια του υπουργείου για την αναμόρφωση και διαχείριση τουριστικών λιμένων στρατηγικής σημασίας στη χώρα μας; 

Στο υπουργείο Τουρισμού προχωράμε με γοργά βήματα στην υλοποίηση της μεταρρυθμιστικής μας ατζέντας για τον θαλάσσιο τουρισμό καθώς μόλις πριν λίγες εβδομάδες η αρμόδια Επιτροπή Τουριστικών Λιμένων συνεδρίασε μετά από 8 μήνες, ενώ τον Μάιο θα συνεδριάσει εκ νέου για τη ρύθμιση ζητημάτων που αφορούν τουριστικούς λιμένες σε όλη τη χώρα.

Ο παράκτιος και θαλάσσιος τουρισμός αποτελεί εδώ και δεκαετίες καταλύτη οικονομικής ανάπτυξης στην περιοχή της Μεσογείου και προστασίας του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος καθώς και της πολιτιστικής κληρονομιάς των προορισμών.

Είναι απαραίτητο, λοιπόν, να δημιουργηθεί́ στη χώρα μας ένα ολοκληρωμένο, αποδοτικό́ και βιώσιμο δίκτυο τουριστικών λιμένων, τόσο με ένα νέο θεσμικό πλαίσιο, όσο και με νέες στρατηγικές μάρκετινγκ οι οποίες προαναφέρθηκαν.

Προωθήθηκε προσφάτως άλλωστε η ανανέωση με την ψήφιση του σχετικού θεσμικού πλαισίου (ω. 4926/22) ώστε να επιταχυνθούν σημαντικά οι σχετικές διαδικασίες χωροθέτησης, παραχώρησης και αδειοδότησης με τελικό στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της χώρας μας στον τομέα των υποδομών θαλάσσιου τουρισμού.

Συγκεκριμένα και ως προς τον Ν. 2160/1993 προχωρήσαμε σε επιμέρους βελτιώσεις οι οποίες θα αυξήσουν την ευελιξία και την ταχύτητα των διαδικασιών, με ταυτόχρονη έμφαση στην αναπτυξιακή προτεραιότητα στα πλαίσια της Νέας Εθνικής Στρατηγικής για τον Τουρισμό.

Μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται οι παρακάτω αλλαγές στο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε:

 • Απλοποίηση αδειοδότησης (μετάβαση σε καθεστώς έγκρισης λειτουργίας νόμου 4442/2016)
 • Θέσπιση διαδικασίας νομιμοποίησης για υφιστάμενες τουριστικές λιμενικές εγκαταστάσεις
 • Δυνατότητα αύξησης υπό προϋποθέσεις του συντελεστή δόμησης εντός τουριστικών λιμένων

Ειδικότερα, παρέχεται η δυνατότητα προκήρυξης της διαγωνιστικής διαδικασίας για την παραχώρηση τουριστικού λιμένα και σύναψη της σύμβασης παραχώρησης σε χρονικό σημείο πριν από την χωροθέτηση και την ολοκλήρωση των έργων. Εξασφαλίζεται με αυτό τον τρόπο, η ταχύτερη και αποτελεσματικότερη υλοποίηση, υψηλής αξίας επενδύσεων με την προσέλκυση του ενδιαφέροντος των επενδυτών.

Επιπλέον λαμβάνεται μέριμνα ώστε η χορηγούμενη δυνατότητα νομιμοποίησης, με την έκδοση άδειας λειτουργίας, να μην οδηγήσει σε καταστρατήγηση της νομοθεσίας και για αυτό προβλέπεται τρίμηνη προθεσμία. Πρόκειται για μια ρύθμιση που συνδυάζει την φιλοεπενδυτική κατεύθυνση του νομοσχεδίου με ανάγκη συμμόρφωσης προς τις νομοθετικές επιταγές.

– Ποιες είναι οι κινήσεις σας για την προσέλκυση επενδύσεων; Πόσο πιο ελκυστικός μπορεί να γίνει στους επενδυτές ο ελληνικός τουρισμός;

Στο οπλοστάσιό μας βρίσκονται τόσο η προσέλκυση νέων επενδύσεων σε νευραλγικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας, που θα δώσουν την ώθηση που χρειάζεται ο τουρισμός, όσο και η ενίσχυση των υποδομών μας και η διαφύλαξη της ποιότητας του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος.

Παράλληλα, αξιοποιούμε περισσότερα από 320 εκ. ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, σε κρίσιμα για την τουριστική ανάπτυξη έργα, όπως η διαχείριση των προορισμών (Destination Management), ο ορεινός τουρισμός (Mountain Tourism), ο τουρισμός υγείας και ευεξίας, ο αγροτουρισμός και η γαστρονομία, ενώ προτεραιότητα δίνεται στην αναβάθμιση Τουριστικών Λιμένων και στα έργα που αφορούν στην προσβασιμότητα των τουριστικών προορισμών από ΑμεΑ.

Στο πλαίσιο αυτό, προωθούνται όλες οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις που θα διευκολύνουν όχι μόνο την απρόσκοπτη υλοποίηση των έργων που έχουν ενταχθεί στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αλλά και αυτές που απαιτούνται για την προστασία και την προσφορά κινήτρων σε ιδιώτες επενδυτές.

Η μετατροπή της Ελλάδας σε πρότυπο βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης που θα αντιμετωπίζει αποτελεσματικά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του τουρισμού και θα θέτει τα ζητήματα βιοποικιλότητας στο επίκεντρο του σχεδιασμού του θαλάσσιου και παράκτιου τουριστικού σχεδιασμού, ιδίως σε ό,τι αφορά ευάλωτες τοπικές κοινωνίες, όπως είναι τα μικρότερα νησιά μας, αποτελεί εθνικό στόχο, και παράλληλα προσωπική δέσμευση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Το brand της Ελλάδας είναι ισχυρό, αν όχι μοναδικό, και είμαστε εδώ για να το ενισχύσουμε έτι περαιτέρω.

– Ποιοι είναι οι προσωπικοί στόχοι σας και σε ποιον δίνετε τη μεγαλύτερη βαρύτητα/προτεραιότητα;

Παραμονή των Φώτων, όταν ανέλαβα και επισήμως τα καθήκοντα της Γενικής Γραμματέως Τουριστικής Πολιτικής & Ανάπτυξης, δεσμεύτηκα για σκληρή δουλειά και μετρήσιμα αποτελέσματα. Είναι πεποίθησή μου άλλωστε ότι ο τουρισμός συμβάλλει στην περιφερειακή ανάπτυξη, στην κοινωνική συνοχή, στην αποφυγή της ερημοποίησης, ενώ ταυτόχρονα στηρίζει τις επενδύσεις και το εμπορικό μας ισοζύγιο.

Στη Γενική Γραμματεία λοιπόν, εργάζομαι συστηματικά και μεθοδικά για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής για τον τουρισμό που θα ενισχύσει τα ήδη υπάρχοντα συγκριτικά πλεονεκτήματά μας, ενώ ταυτόχρονα θα μας επιτρέψει να γίνουμε πιο ανθεκτικοί σε περιόδους κρίσεων, να βελτιώσουμε αδυναμίες και να επωφεληθούμε από τις ευκαιρίες που ανοίγονται μπροστά μας.

Στόχος είναι να προχωρήσουμε στην εφαρμογή μιας νέας φιλοσοφίας, με άξονα τη διπλή προσαρμογή (twin transition) σε μια πιο πράσινη και βιώσιμη ανάπτυξη, στον ψηφιακό μετασχηματισμό και στην ενίσχυση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, που καλείται να στελεχώσει στο παρόν και στο μέλλον ένα περισσότερο ανθεκτικό, βιώσιμο, προσβάσιμο και καινοτόμο τουριστικό οικοσύστημα στη χώρα μας.

Ως νομικός και μάνατζερ με 20ετή και πλέον εμπειρία στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα επιστρατεύω καθημερινά, κάθε γνώση, εμπειρία και δεξιότητα που διαθέτω στην υπηρεσία της πατρίδας μας. 

– Τον Οκτώβριο θα πραγματοποιηθεί το 2o Olympic Yacht Show, η μεγαλύτερη διοργάνωση για το σκάφος αναψυχής. Θα θέλαμε ένα σχόλιο σας. 

Το Olympic Yacht Show είναι μια σπουδαία έκθεση για τον ποιοτικό τουρισμό και ταυτόχρονα αποτελεί σημείο αναφοράς για την ελληνική επιχειρηματική σκηνή του yachting. Είναι μια σημαντική πλατφόρμα επανεκκίνησης για την αγορά των Σκαφών Αναψυχής και του Θαλάσσιου Τουρισμού. Ουσιαστικά αφορά έναν σημαντικό πόλο έλξης επενδυτών που θα συμβάλλει τόσο στην προβολή, όσο και στην εξωστρέφεια της χώρας καθώς αναμένονται περισσότερα από 100 Σκάφη και 90 εκθέτες από το χώρο της ελληνικής και ξένης επιχειρηματικής σκηνής του Yachting τοποθετώντας την πατρίδα μας στο χάρτη των διεθνών διοργανώσεων.

Εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες του 2ου Olympic Yacht Show.

Περισσότερα εδώ.