(Δημοσιεύθηκε στις 20/6/2023, Political.gr) 

O τουρισμός δύναται να προσελκύσει μακροπρόθεσμα ξένες επενδύσεις και να τονώσει την απασχόληση, αλλά κυρίως να προωθήσει την περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας.

Γι’ αυτό και ο συγκεκριμένος τομέας βρίσκεται στο επίκεντρο της βιωσιμότητας, της καινοτομίας, αλλά και της εξωστρέφειας.

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι ως κύριους στόχους της εθνικής τουριστικής πολιτικής έχουμε θέσει την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της ποιότητας, της αυθεντικότητας και της ανθεκτικότητας του τουριστικού προϊόντος και παράλληλα την ενίσχυση των τουριστικών επενδύσεων με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Ο βασικός σχεδιασμός της Πολιτείας, δηλαδή, για το ελληνικό τουριστικό οικοσύστημα είναι σε άμεση συνάρτηση με την ποιότητα του βιοτικού επιπέδου, τη διατήρηση του φυσικού κάλλους, όπως και την οικονομική μετεξέλιξη των τοπικών κοινωνικών στη χώρα μας.

Στους περισσότερους δήμους και τις περιφέρειες της πατρίδας μας, η επιθυμία να αναπτύξουν τον τουρισμό ξεκινάει από την ανάγκη ενίσχυσης της οικονομίας τους, διότι ο τουρισμός δημιουργεί θέσεις απασχόλησης, αποφέρει χρηματικά κέρδη, συμβάλλει στη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, στην προστασία του τοπικού φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, στην ανύψωση και βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και στην επέκταση της κοινωνικής ευημερίας.

Είναι γεγονός ότι οι επιδράσεις που ασκεί ο τουρισμός είναι πολύμορφες και πολλών τύπων, και σχετίζονται με την οικονομική ταυτότητα ενός προορισμού, όπερ και διαπιστώνεται επίδραση στην απασχόληση, στο ισοζύγιο πληρωμών, στο συνάλλαγμα, στο περιβάλλον και στην κοινωνική συγκρότηση και δομή. Οι δαπάνες των τουριστών –τα έξοδά τους– συμβάλλουν άμεσα στην αύξηση της αποδοτικότητας των τοπικών οικονομικών δραστηριοτήτων και δημιουργούν φορολογικά έσοδα για την τοπική κοινωνία και τον δημόσιο τομέα.

Για την ακρίβεια, έρευνα της Grant Thornton και του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΞΕΕ) δείχνει ότι τα οφέλη του τουρισμού διαχέονται σε 17 κλάδους οικονομικής δραστηριότητας και 9 τομείς της ελληνικής οικονομίας, συμπεριλαμβανόμενου και του πρωτογενούς.

Σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ) για λογαριασμό του ΞΕΕ, το 88% της δαπάνης των ξενοδοχείων για αγορά τροφίμων και ποτών αφορά αγορά ελληνικών προϊόντων. Το ποσοστό αυτό κατανέμεται κατά 36% σε τοπικούς παραγωγούς (εντός δηλαδή του νομού που δραστηριοποιείται κάθε ξενοδοχείο) και κατά 52% στην υπόλοιπη Ελλάδα.

Με λίγα λόγια, αυτοί είναι πόροι για την οικονομία, είναι πόροι για τις επιχειρήσεις, είναι πόροι για την ίδια την τοπική κοινωνία. Ο τουρισμός δεν τροφοδοτεί μόνο τα δημόσια ταμεία μέσω της φορολογίας, καθώς ενισχύει κι ένα πολύ ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων: από μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και αεροπορικές εταιρείες μέχρι πολλές μικρότερες επιχειρήσεις ενοικίασης καταλυμάτων. Και ταυτόχρονα είναι αυτός που κινητοποιεί τις τοπικές αγορές σε όλα τα επίπεδα.

Αρκετοί σημαντικοί εσωτερικοί προορισμοί αντιμετωπίζουν πληθώρα σύνθετων αναπτυξιακών προκλήσεων με οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις, που απαιτούν τη συνεργασία των τοπικών αρχών με την κεντρική διοίκηση, ώστε να μπορούν να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται αποτελεσματικές και αλληλοσυνδεόμενες ενέργειες. Κατά συνέπεια, κρίνεται εκ των πραγμάτων αναγκαίο, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς να συγκεράσουν τουριστικές με «μη άμεσα τουριστικές» δραστηριότητες και να επιτύχουν την αρμονική συνύπαρξή τους σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον, το οποίο οριοθετείται από αναπτυξιακές και μη δραστηριότητες.

Συνεπώς, η Τοπική Αυτοδιοίκηση ως ένας από τους κρίσιμους εμπλεκόμενους φορείς καλείται να συνεισφέρει στη μεγιστοποίηση των ωφελειών από την τουριστική δραστηριότητα, τόσο των επιχειρηματικών μονάδων, όσο και των δημόσιων τουριστικών ειδικών υποδομών.

Ταυτόχρονα, πρέπει να ληφθεί υπόψιν ότι η συμβολή ορισμένων προορισμών στο εθνικό τουριστικό προϊόν είναι τόσο κομβική, ώστε η αντιμετώπιση των αναπτυξιακών ζητημάτων τους εκφεύγει πλέον της αποκλειστικής αρμοδιότητας των τοπικών διοικήσεων.

Για την εξασφάλιση, λοιπόν, της αειφορίας του προορισμού και τη μεγιστοποίηση των ωφελειών τόσο των μόνιμων κατοίκων, όσο και των επισκεπτών του προορισμού, στη ΝΔ πιστεύουμε ότι ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός και η δέσμευση όλων των εμπλεκομένων φορέων είναι απαραίτητη, κι αυτό είναι ακριβώς το σημείο όπου όλοι μαζί, ιδιωτικός τομέας, κεντρική κυβέρνηση και τοπική αυτοδιοίκηση, μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά.