Κυρίες και κύριοι,

Αγαπητοί φίλοι,

Με μεγάλη χαρά σας καλωσορίζω στην ημερίδα με θέμα «Οργανισμοί Διαχείρισης και Προώθησης προορισμού (DMMO), το νέο νομοθετικό πλαίσιο και οι ευκαιρίες για την ανάδειξη ενός σύγχρονου αειφόρου τουριστικού προορισμού» στα πλαίσια των εκδηλώσεων «Μέρες Γαστρονομίας 2022/Heraklion Gastronomy Days 2022», που  τελούν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και πραγματοποιούνται  για 4η χρονιά φέτος στο ενετικό λιμάνι του Ηρακλείου όπου τοπικοί παραγωγοί εκθέτουν τα προϊόντα τους, γνωστοί σεφ μοιράζονται τις συνταγές τους, ενώ καταξιωμένοι Κρητικοί μουσικοί διασκεδάζουν την πληθώρα των επισκεπτών και τουριστών.

Θα ήθελα να συγχαρώ για την εν λόγω πρωτοβουλία τον Δήμο Ηρακλείου ο οποίος συνεπής στην τουριστική στρατηγική του για την ανάδειξη του Ηρακλείου ως έναν τουριστικό προορισμό με γνώμονα την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας με όρους αειφορίας, αναδεικνύει τόσο τον πολιτισμό και την ιστορία του πανέμορφου αυτού τόπου, όσο και την διάσημη γαστρονομία του, αλλά και τον  περίφημο κρητικό τρόπο διατροφής.

Δράττομαι δε της ευκαιρίας να ευχαριστήσω ιδιαίτερα για την πρόσκληση, τον Αντιδήμαρχο Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Ψηφιακού Μετασχηματισμού, Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Υπαίθρου και Τουρισμού του Δήμου Ηρακλείου, τον κ. Γεώργιο Σισαμάκη.

Αγαπητοί φίλοι,

Ως γνωστόν ο  τουρισμός για τη χώρα μας αποτελεί ένα σημαντικό οικοσύστημα δημιουργίας εγχώριου εισοδήματος. Παράλληλα ο τουρισμός έχει μια έντονη περιφερειακή διάσταση και άρα όλοι οι περιφερειακοί εμπλεκόμενοι φορείς (stakeholders) πρέπει να συμμετέχουν στην διαμόρφωση της τουριστικής αναπτυξιακής στρατηγικής.

Ειδικότερα, καθώς αρκετοί σημαντικοί εσωτερικοί προορισμοί αντιμετωπίζουν πληθώρα σύνθετων αναπτυξιακών προκλήσεων με οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις, που απαιτούν τη συνεργασία των τοπικών αρχών με την κεντρική διοίκηση, ώστε να μπορούν να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται αποτελεσματικές και αλληλοσυνδεόμενες ενέργειες, κρίνεται εκ των πραγμάτων αναγκαίο, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς να συγκεράσουν τουριστικές με «μη άμεσα τουριστικές» δραστηριότητες και να επιτύχουν την αρμονική συνύπαρξή τους σε ανταγωνιστικό περιβάλλον, το οποίο οριοθετείται από αναπτυξιακές και μη δραστηριότητες.

Συνεπώς η Τοπική Αυτοδιοίκηση ως ένας από τους σημαντικούς εμπλεκόμενους φορείς καλείται να συνεισφέρει στην μεγιστοποίηση των ωφελειών από την τουριστική δραστηριότητα, τόσο των επιχειρηματικών μονάδων και των δημόσιων τουριστικών ειδικών υποδομών.

Ταυτόχρονα πρέπει να ληφθεί υπόψιν ότι η συμβολή ορισμένων προορισμών στον εθνικό τουρισμό είναι τόσο σημαντική που η πρωτοβουλία αντιμετώπισης των αναπτυξιακών ζητημάτων τους δεν μπορεί να αποτελεί πλέον αντικείμενο αποκλειστικά των τοπικών διοικήσεων.

Περαιτέρω, οι διοικητικές δομές των τοπικών και περιφερειακών αναπτυξιακών οργανισμών που έχουν συσταθεί, δεν παρέχουν την απαιτούμενη ικανότητα ευελιξίας και γρήγορης αντιμετώπισης των αναγκών  του προορισμού, αδυνατώντας παράλληλα να ανταποκριθούν στις σύγχρονες τάσεις, καινοτομίες και προκλήσεις της διεθνούς τουριστικής  αγοράς. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η αναπτυξιακή διαδικασία των προορισμών να περιλαμβάνει συχνά μόνο ενέργειες προβολής και  επικοινωνίας και όχι ουσιαστικές και ολοκληρωμένες στρατηγικές και παρεμβάσεις, ανθεκτικές σε όποια πολιτική ασυνέχεια και με υψηλή προσαρμοστικότητα στα μεταβαλλόμενα δεδομένα.

Για την εξασφάλιση, λοιπόν, της αειφορίας του προορισμού και τη μεγιστοποίηση των ωφελειών τόσο των μόνιμων κατοίκων, όσο και των επισκεπτών του προορισμού, ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός και η δέσμευση όλων των εμπλεκομένων είναι απαραίτητη, κι αυτό είναι ακριβώς το σημείο όπου όλοι μαζί, ιδιωτικός τομέας, κεντρική κυβέρνηση και η τοπική αυτοδιοίκηση, μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά.

Με συνέργειες και συμπράξεις έχουμε τη δυνατότητα να διαμορφώσουμε την ατζέντα για την πραγματική μεταμόρφωση του τουρισμού και τη μετάβαση στην επόμενη μέρα.

Συγκεκριμένα οι δράσεις για την τοπική αυτοδιοίκηση που έχουν ενταχθεί στο Εθνικό Σχέδιο Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης (ΕΣΑΑ), αφορούν πρωτεύοντος στην «Διαχείριση Προορισμών» και δευτερευόντως σε όλες τις υπόλοιπες δράσεις του Ταμείου όπου η Τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να συμμετέχει στα παρακάτω έργα:

  1. Αναβάθμιση Τουριστικών λιμένων
  2. Ορεινός Τουρισμός
  3. Τουρισμός Υγείας και Ευεξίας
  4. Αγροτουρισμός και Γαστρονομία
  5. Προσβάσιμες παραλίες
  6. Καταδυτικός τουρισμός

Οι δε Οργανισμοί Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμών (DMMOs) αφορούν πιο άμεσα την τοπική αυτοδιοίκηση. Το εξεταζόμενο έργο αφορά την xρηματοδότηση μελετών και προετοιμασίας για την ίδρυση πιλοτικών Οργανισμών Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμών (Destination Management and Marketing Organizations – DMMOs) και τη δημιουργία τοπικών Παρατηρητηρίων Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης (σε κάθε πιλοτικό DMMO).

Πιο αναλυτικά το Έργο «Διαχείριση Προορισμών» (Destination Management) είναι σε πλήρη ευθυγράμμιση με τις αρχές της Πράσινης Ανάπτυξης, αφορά στη βελτίωση της διαχείρισης των προορισμών μέσω της σύστασης και λειτουργίας τοπικών/περιφερειακών Οργανισμών Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμών και Παρατηρητηρίων Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης.

Το φυσικό αντικείμενο του Έργου αφορά:

Α) Την χρηματοδότηση των αναγκαίων μελετών για την σύσταση και λειτουργία πιλοτικών Οργανισμών Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμών (Destination Management and Marketing Organizations – DMMOs), για την αποδοτική και αποτελεσματική διακυβέρνηση των επιμέρους προορισμών της χώρας, τη διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ των διάφορων αρχών και συναρμόδιων φορέων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, και τη διαμόρφωση ενός ποιοτικού, διαφοροποιημένου, ανταγωνιστικού, σύγχρονου και βιώσιμου τουριστικού προϊόντος, και

Β) Την χρηματοδότηση σύστασης και λειτουργίας Παρατηρητηρίου Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης σε κάθε πιλοτικό DMMO, ώστε να καθίστανται διαθέσιμα τα αναγκαία δεδομένα και στοιχεία που θα αποτελούν τη βάση για τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό των τουριστικών στρατηγικών, μέσω της παροχής της απαιτούμενης πληροφόρησης και επιτήρησης της πορείας των τουριστικών μεγεθών.

Ενδεικτικά η χρηματοδότηση περιλαμβάνει:

  • Συνεργασία με παρόχους δεδομένων
  • Πιλοτική εφαρμογή Παρατηρητηρίου
  • Δημιουργία Ψηφιακής Πλατφόρμας (τεχνική υποστήριξη, ανάλυση απαιτήσεων και σχεδιασμού λύσεων, εγκατάσταση και προσαρμογή, π0αραμετροποίηση, ενσωμάτωση και διαλειτουργικότητα κ.ά).

Κυρίες και κύριοι,

Οι DMMO θα έχουν τρεις πυλώνες δραστηριοποίησης που θα άπτονται (α) της ανάπτυξης, (β) της διαχείρισης και (γ) της προώθησης ενός προορισμού, ενώ θα αναδείξουν τα επίπεδα και το βαθμό συνεργασίας όλων των τουριστικών παραγόντων. Το πλεονέκτημα των δομών αυτών είναι ότι θα μπορούν ως οντότητες να συγκεντρώνουν stakeholders, από διαφορετικούς κλάδους, ενώ η επιτυχία τους έγκειται στην ανάδειξη της έννοιας της συνεργασίας. Στόχος τους θα είναι να λειτουργούν σε ολοκληρωμένο επίπεδο και να μην αποτελούν απλώς ένα φόρουμ, αλλά έναν φορέα που θα αποτελεί ουσιαστικά όχημα για τη λήψη αποφάσεων και τη διαμόρφωση κοινής γραμμής, ώστε οι επιμέρους πλευρές να μπορούν να διαπραγματεύονται συλλογικά με εξωτερικούς φορείς προς όφελος του προορισμού τους.

Επιπροσθέτως, οι DMMOs, όπως γίνεται στο εξωτερικό εδώ και χρόνια, εκμηδενίζουν τη γραφειοκρατία και εξορθολογίζουν την τουριστική ανάπτυξη. Δυο πεδία που μας απασχολούν ιδιαίτερα στο Υπουργείο Τουρισμού καθώς η ενσωμάτωση των αρχών και πρακτικών της βιωσιμότητας, η οποία δεν είναι μόνον περιβαλλοντική, αλλά και οικονομική και κοινωνική, είναι ζήτημα δημιουργίας ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και ανάπτυξης του τουρισμού στη χώρα μας και ως εκ τούτου αποτελεί εθνική προτεραιότητα.

Ως κύριους στόχους της εθνικής τουριστικής πολιτικής έχουμε θέσει άλλωστε την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της ποιότητας, της αυθεντικότητας και της ανθεκτικότητας του τουριστικού προϊόντος και παράλληλα την ενίσχυση των τουριστικών επενδύσεων με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Με άλλα λόγια, η υιοθέτηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) είναι ζωτικής σημασίας για την ανάκαμψη που οδηγεί σε πιο πράσινες, πιο  συμπεριληπτικές οικονομίες και ισχυρότερες, πιο ανθεκτικές κοινωνίες.

Τούτων λεχθέντων, είναι σημαντική η νομοθετική πρωτοβουλία του ΥΠΟΤ για τη δημιουργία Φορέων Διαχείρισης Προορισμών (DMOs) που θα ενισχυθούν σημαντικά από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, και που εξασφαλίζουν την τουριστική ανάπτυξη με όρους βιωσιμότητας και αειφορίας, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος του προορισμού, την προώθηση και διαχείριση τοπικών σημάτων ποιότητας, τη δυνατότητα σύστασης παρατηρητηρίων βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, με στόχο να διαφυλαχθεί ο φυσικός και πολιτιστικός πλούτος της χώρας μας.

Οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης θα κατευθυνθούν στην Χρηματοδότηση μελετών και προετοιμασίας για την ίδρυση πιλοτικών Οργανισμών Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμών (Destination Management and Marketing Organizations – DMMOs) και τη δημιουργία τοπικών Παρατηρητηρίων Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης (σε κάθε πιλοτικό DMMO).

Όλα τα παραπάνω εντάσσονται στο ολιστικό μας σχέδιο για την ουσιαστική αναβάθμιση του τουριστικού μας προϊόντος, με απώτερο στόχο να το καταστήσουμε φορέα ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της χώρας μας διεθνώς.

Αγαπητοί φίλοι,

Οι πολιτικές για την ενίσχυση της διακυβέρνησης στον τομέα του τουρισμού, τη στήριξη των τουριστικών επενδύσεων, την προώθηση της ανάπτυξης δεξιοτήτων, την ενθάρρυνση της ψηφιοποίησης των τουριστικών ΜΜΕ και την προώθηση της βιώσιμης διαχείρισης των προορισμών κατατάσσονται ψηλά στην ατζέντα του Υπουργείου Τουρισμού.

Εστιάζουμε σε όλα αυτά που μας κάνουν αισιόδοξους για ένα καλύτερο μέλλον. Με την προϋπόθεση, όμως, ότι έχουμε κάνει το καλύτερο δυνατό στο παρόν.

Σας ευχαριστώ.