Αγαπητές κυρίες,

Αγαπητοί κύριοι,

Είναι πλέον σαφές ότι η πανδημία λειτούργησε ως επιταχυντής για τις μεγάλες αλλαγές, που είχαν ήδη ξεκινήσει κατά τα τελευταία χρόνια, για την παγκόσμια τουριστική οικονομία, πόσω δε μάλλον για το ελληνικό τουριστικό οικοσύστημα.

Το αποτύπωμα της ανάγκης για ένα νέο μοντέλο αειφόρου τουρισμού, που θα  ακολουθεί τις αρχές που θέτει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού, ‘’travel, enjoy, respect’’ αλλά και support που  θα βασίζεται και θα στηρίζει ταυτόχρονα τον άνθρωπο, ήρθε για να μείνει.

Οι επιπτώσεις του Sars Cov2 στην ταξιδιωτική βιομηχανία, έδειξαν πλέον ξεκάθαρα ότι μια εθνική πολιτική για τον τουρισμό επιβάλλεται εκ των πραγμάτων να συνδυάζει:

α) Υπηρεσίες και διαδικασίες, που σέβονται τον μοναδικό φυσικό πλούτο της χώρας και την τοπική ταυτότητα, καθ’ όλη τη διάρκεια της ταξιδιωτικής εμπειρίας.

β) Την προσέλκυση υπεύθυνων επισκεπτών σε σταθερά αυξανόμενο ρυθμό, συνυπολογίζοντας  την φέρουσα ικανότητα  των προορισμών.

Ο βιώσιμος τουρισμός δεν είναι μόνον ανάγκη για τον πλανήτη και τη χώρα μας, είναι και πλέον και βασική προϋπόθεση, προκειμένου να επωφεληθούμε από τα κονδύλια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Και για να γίνω πιο σαφής, ως υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, θεωρούμε τον τουρισμό έναν στρατηγικό τομέα που μπορεί να προσελκύσει μακροπρόθεσμα ξένες επενδύσεις, να τονώσει την απασχόληση και να προωθήσει την περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας.

Για τη κυβέρνηση ο συγκεκριμένος τομέας βρίσκεται στο επίκεντρο της ανάπτυξης, της καινοτομίας, αλλά και της εξωστρέφειας.

Ως κύριους στόχους της εθνικής τουριστικής πολιτικής έχουμε θέσει την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της ποιότητας, της αυθεντικότητας και της ανθεκτικότητας του τουριστικού προϊόντος και παράλληλα την ενίσχυση των τουριστικών επενδύσεων με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Αποτελεί προτεραιότητά μας μια συστημική στροφή προς μια πιο βιώσιμη τουριστική οικονομία που λειτουργεί τόσο για τη κοινωνία, όσο και για τον περιβάλλον. Προς τούτο διαθέτουμε μια ισχυρή βάση εκκίνησης, καθώς η Ελλάδα κατατάσσεται 25η μεταξύ 140 χωρών στον δείκτη Ανταγωνιστικότητας Ταξιδιών και Τουρισμού 2019 του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (WEF).

Επίσης, σε επιμέρους δείκτες, η Ελλάδα κατατάσσεται 13η για την υγεία και την υγιεινή της, 18η για τις υποδομές αεροπορικών μεταφορών και 18η για τις υποδομές τουριστικών υπηρεσιών.

Οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) είναι ζωτικής σημασίας για την ανάκαμψη που οδηγεί σε πιο πράσινες, πιο  συμπεριληπτικές οικονομίες και ισχυρότερες, πιο ανθεκτικές κοινωνίες.

Έχουμε τώρα την ευκαιρία να επιταχύνουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη και γι’ αυτό κεντρική βούληση του Υπουργείου Τουρισμού είναι να συμμορφώνεται σταδιακά με τους ΣΒΑ της Ατζέντας 2030 του ΟΗΕ, ενσωματώνοντάς τους στην εθνική τουριστική πολιτική και θεσπίζοντας ένα εθνικό σύστημα αξιολόγησης για την παρακολούθηση της προόδου της εφαρμογής τους.

Αγαπητές φίλες,

Αγαπητοί φίλοι,  

Η αξιοποίηση των ευκαιριών της ψηφιακής επανάστασης θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας και την ευημερία της κοινωνίας. Δεν αρκεί πλέον να ακολουθούμε τις εξελίξεις, αλλά ήρθε η στιγμή να διαμορφώσουμε το δικό μας αναπτυξιακό πρότυπο στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση, δίνοντας έμφαση στις ανθρώπινες δεξιότητες και στην επιχειρηματικότητα με την υποστήριξη των ψηφιακών υποδομών και ενός ψηφιακού κράτους.

Η Ελλάδα έχει αντιληφθεί την αναγκαιότητα της μετάβασής της προς την ψηφιακή οικονομία και κοινωνία. Η χώρα μας πρέπει να «κλείσει» τις πολλές εκκρεμότητες που ακόμα έχει με την 3η Βιομηχανική Επανάσταση και να βελτιώσει τη θέση της σε όλους τους δείκτες ψηφιακής ωριμότητας. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της χώρας μέσω της καινοτομίας δεν αποτελεί μελλοντική συνθήκη – είναι η άμεση ανάγκη και προτεραιότητά μας.

Ειδικότερα, η  καινοτομία  στον  τουριστικό  κλάδο  αφορά  την  αναγνώριση  των  προτιμήσεων  και  απαιτήσεων  των  υφισταμένων  και  δυνητικών  πελατών και την   ενσωμάτωση  των  προτιμήσεων  και  απαιτήσεων  αυτών στην  λειτουργία  μιας  τουριστικής  επιχείρησης.

Σημαντικές  προϋποθέσεις  για την  ανάπτυξη  της καινοτομίας κατά κοινή ομολογία είναι:

1.     Η ανάγκη για αλλαγή-βελτίωση

2.     Η ύπαρξη διαφορετικών  και  ανταγωνιστικών μεταξύ  τους  λύσεων/προτάσεων

3.     Η διαθεσιμότητα ενός  ικανού  φορέα  αλλαγής

4.     Η ευελιξία του συστήματος

5.     Η διαθεσιμότητα των πόρων

6.     Οι εύλογες ανταμοιβές

7.     Ένα προκαθορισμένο σύστημα  δίκαιης  κατανομής  των  πόρων

Επιπροσθέτως,   τρεις  αλληλοϋποστηριζόμενες  προϋποθέσεις  αποτελούν  αυτό που πολλοί χαρακτηρίζουν ως “το  μαγικό  τρίγωνο  του  τουρισμού”:

1.     Πλούτος νέων  ιδεών  που  συνδέονται  με  νέες  εντυπώσεις,  οι  οποίες  δημιουργούνται  εντός  του  πλαισίου  τουριστικής  δραστηριότητας.

2.     Αυξημένο κοινωνικό  κεφάλαιο,  το  οποίο  δημιουργείται  από  νέες  κοινωνικές  σχέσεις,  νέες  γνωριμίες και  φιλικές  σχέσεις.

3.     Η ύπαρξη  μιας  λογικής,  ανοιχτής σε  νέες  ιδέες  και  πειραματισμούς.

Μην ξεχνάμε ότι σημαντικές  κινητήριες  δυνάμεις  του  σύγχρονου  τουρισμού  αποτελούν η  αισθητική,  η  τέχνη,  η  φυγή,  η  χαλάρωση, αλλά και η  μάθηση.

Αγαπητές φίλες,

Αγαπητοί φίλοι,

Τόσο η αειφορία του τουριστικού προϊόντος, όσο και η ενίσχυση της βιωσιμότητας του ελληνικού τουρισμού, στηρίζονται στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών. Με αιχμή τη δημιουργία συνεργασιών, θα αξιοποιήσουμε όλα τα διαθέσιμα εργαλεία για την επίτευξη των στόχων μας, σε ένα διεθνές περιβάλλον γεμάτο προκλήσεις.

Έχουμε μπροστά μας μια ιδανική ευκαιρία να επεκτείνουμε τη δυναμική και την παγκόσμια απήχηση του ελληνικού τουριστικού τομέα, ξεκλειδώνοντας παγιδευμένη αξία σε όλο το οικοσύστημα και την αλυσίδα αξίας του τουρισμού.

Ο συνδυασμός των δράσεων που προτείνουμε, είναι σε θέση να βελτιώσει την συνολική εμπειρία των επισκεπτών, αναθεωρώντας τον τρόπο προσέλκυσης και εξυπηρέτησής τους, ενισχύοντας το αίσθημα ασφάλειας και βελτιστοποιώντας το κόστος για τις επιχειρήσεις.

Τούτων λεχθέντων, χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι στην εμβληματική εκδήλωση για την Επιχειρηματική Αριστεία, «Αριστεία 2022», η οποία αποτελεί Θεσμό για την επιχειρηματικότητα και αφορά στην απονομή των Διακρίσεων-Πιστοποιήσεων EFQM σε επιχειρήσεις και οργανισμούς από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα στον ελλαδικό χώρο.

Στόχος  του Ινστιτούτου Βιωσιμότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης (ΙΝΒΙΑΝ), ως αποκλειστικού Εθνικού Εκπροσώπου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού EFQM (European Foundation for Quality Management) στην Ελλάδα και την Κύπρο είναι η εμπράγματη επιβράβευση της πιστής προσήλωσης των επιχειρήσεων προς ένα βιώσιμο μέλλον αριστείας μέσω της συστηματικής εφαρμογής καινοτόμων μεθόδων και εργαλείων που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητά τους, καθώς δραστηριοποιούνται σε ένα περιβάλλον πολυδιάστατων προκλήσεων. 

Κυρίες και κύριοι,

Εν μέσω μιας πρωτοφανούς διεθνούς αναταραχής, είναι σημαντικό να επικεντρωθούμε σε όλα τα πράγματα που μας καθιστούν αισιόδοξους για ένα καλύτερο μέλλον, όπως τα «Αριστεία 2022».

«Αιέν αριστεύειν και υπείροχον έμμεναι άλλων» λέει ο Πηλέας στον γιο του, Αχιλλέα, όταν φεύγει για την Τροία (Ιλιάδα Λ, 784). Την ίδια επίσης συμβουλή δίνει και ο Ιππόλοχος στον γιο του, Γλαύκο, αρχηγό στους Λύκιους και αντίπαλο των Αχαιών (Ιλιάδα Ζ, 128). Το παράγγελμα αυτό έγινε το θεμελιώδες ηθικό ιδανικό σε ολόκληρο τον αρχαίο ελληνικό κόσμο. Η χαρακτηριστικότερη εκδήλωσή του βρίσκεται στη θεσμοθέτηση των πολυάριθμων και ποικιλώνυμων αγώνων. Το ιδεώδες αυτό έγινε η αιτία για τη δημιουργία πάμπολλων υπέροχων μορφών, ατομικών, αλλά και συλλογικών.

Ο τόπος μας χρειάζεται την αριστεία, όχι αποσπασματική αλλά συγκεντρωμένη, μία κρίσιμη μάζα αρίστων που θα βοηθήσουν τη χώρα στην επιστημονική, τεχνολογική, επιχειρηματική καινοτομία και την εξωστρέφεια.

Με μεγάλη χαρά λοιπόν, θα παραδώσω τα βραβεία για τις διακρίσεις επιχειρηματικής αριστείας με βάση τις αρχές του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Διοίκηση Ποιότητας (EFQM).

Σας ευχαριστώ.