Κυρίες και κύριοι,

Αγαπητοί φίλοι,

Χαίρομαι ιδιαίτερα για την πρόσκληση στη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΞΕΕ) καθώς στο Υπουργείο Τουρισμού πιστεύουμε με τις συνέργειες και τις συμπράξεις έχουμε τη δυνατότητα να διαμορφώσουμε την ατζέντα για την πραγματική μεταμόρφωση του τουρισμού και τη μετάβαση στην επόμενη μέρα.

Διότι οι προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας, η στροφή στη βιωσιμότητα, οι αλλαγές σε τομείς όπως η προσβασιμότητα, ο τουρισμός για άτομα με αναπηρία, ο ποιοτικός και βιώσιμος τουρισμός γενικά είναι ένα εγχείρημα, το οποίο μόνο με τις κοινές προσπάθειες όλων μας θα μπορέσει να επιτύχει. 

Για την εξασφάλιση της αειφορίας της τουριστικής ανάπτυξης, αλλά και τη μεγιστοποίηση των ωφελειών τόσο των μόνιμων κατοίκων, όσο και των επισκεπτών των διαφόρων προορισμών, ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός και η δέσμευση όλων των εμπλεκομένων είναι απαραίτητη, κι αυτό είναι ακριβώς το σημείο όπου όλοι μαζί, ιδιωτικός τομέας, κεντρική κυβέρνηση και η τοπική αυτοδιοίκηση, μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά.

Αναμένω λοιπόν με μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσω τις απόψεις σας, όπως και τους διάφορους προβληματισμούς σας στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες τόσο του παρόντος, όσο και του μέλλοντος του ελληνικού τουριστικού οικοσυστήματος.

Σας ευχαριστώ.