(Δημοσιεύθηκε στο political.gr, 16/5/2023)

Το οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον, όπως διαμορφώθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, δημιούργησε πρόσθετες ανάγκες για μία ταχύτερη προσαρμογή στον ψηφιακό κόσμο.

Η Ελλάδα έχει αντιληφθεί την αναγκαιότητα της μετάβασής της προς την ψηφιακή οικονομία και κοινωνία. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της χώρας δεν αποτελεί για τη ΝΔ, μελλοντική συνθήκη – είναι η άμεση ανάγκη και προτεραιότητά μας.

Οι στόχοι, οι κατευθυντήριες αρχές, οι στρατηγικοί άξονες παρέμβασης, ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός των συστημάτων, το μοντέλο διακυβέρνησης, ο μηχανισμός σχεδιασμού και υλοποίησης, καθώς και το σύνολο των οριζόντιων και κάθετων παρεμβάσεων που θα υλοποιήσουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας, αποτυπώνονται άλλωστε στη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού (ΒΨΜ) 2020-2025.

Οι στρατηγικοί άξονες της ΒΨΜ 2020-2025 αφορούν στα ακόλουθα:

• Συνδεσιμότητα

• Ψηφιακές Ικανότητες και Δεξιότητες

• Ψηφιακός Μετασχηματισμός Επιχειρήσεων

• Ψηφιακές Δημόσιες Υπηρεσίες

• Ψηφιακή Καινοτομία

• Αξιοποίηση Προηγμένων Τεχνολογιών

Όσον αφορά τον τουρισμό, η ΒΨΜ 2020-2025 περιλαμβάνει 14 έργα, 4 εκ των οποίων εν εξελίξει, ως ακολούθως:

 1. Ψηφιοποιήσεις για τον ελληνικό τουρισμό, δημιουργία αποθετηρίου και σημασιολογική επισημείωση περιεχομένου (Μεσόπρόθεσμο, Σε εξέλιξη)
 2. Ψηφιοποιήσεις προώθησης και στήριξης ελληνικού τουριστικού προϊόντος (Μεσοπρόθεσμο, Προγραμματισμένο)
 3. Δημιουργία εφαρμογής COVID-19 travel safe app (Βραχυπρόθεσμο, Σε εξέλιξη)
 4. Πλατφόρμα γαστρονομικού χάρτη (Μεσοπρόθεσμο, Σε Εξέλιξη)
 5. Ανάπτυξη διαδικτυακού τόπου για την ανάδειξη του προσβάσιμου χαρακτήρα του τουρισμού στην Ελλάδα (Βραχυπρόθεσμο, Σε Εξέλιξη)
 6. Ανάπτυξη δικτυακού τόπου και εφαρμογής για την παροχή συστάσεων προορισμών και δραστηριοτήτων για παιδιά (Βραχυπρόθεσμο, Προγραμματισμένο)
 7. Συγκέντρωση και Παρουσίαση Δεδομένων Τουριστικού Ενδιαφέροντος (Μεσοπρόθεσμο, Προγραμματισμένο)
 8. Δημιουργία πλατφόρμας ευφυούς τουρισμού (Μεσοπρόθεσμο, Προγραμματισμένο)
 9. Εθνικό Παρατηρητήριο για την επίτευξη Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης (Μεσοπρόθεσμο, Προγραμματισμένο)
 10.  Δημιουργία πλατφόρμας e-MHTE και διαλειτουργικότητα με μητρώα και συστήματα του Δημοσίου (Μεσοπρόθεσμο, Προγραμματισμένο)
 11.  Ενιαίο σύστημα ηλεκτρονικής καταγραφής αφίξεων και αναχωρήσεων στα τουριστικά καταλύματα της χώρας (Μεσοπρόθεσμο, Προγραμματισμένο)
 12.  Ψηφιοποίηση διαδικασιών χωροθέτησης, αδειοδότησης και αναγνώρισης τουριστικών εγκαταστάσεων (Μεσοπρόθεσμο, Προγραμματισμένο)
 13.  Δημιουργία συστήματος ψηφιοποίησης της εσωτερικής λειτουργίας των 14 Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού (Μεσοπρόθεσμο , Προγραμματισμένο)
 14.  Ανάπτυξη καινοτόμου συστήματος για την πληροφόρηση των επισκεπτών (Μεσοπρόθεσμο, Προγραμματισμένο)

Εν ολίγοις, ο ψηφιακός μετασχηματισμός της ελληνικής οικονομίας και δη του τουριστικού μας οικοσυστήματος έχει ήδη ξεκινήσει και ο Στρατηγικός Οδικός Χάρτης με τις προτεινόμενες ψηφιακές δράσεις έρχονται σε μία συγκυρία όπου καλούμαστε να μετατρέψουμε τη νεογέννητη ψηφιακή αυτοπεποίθηση σε πράξη.

Άλλωστε, τόσο η αειφορία του τουριστικού προϊόντος, όσο και η ενίσχυση της βιωσιμότητας του ελληνικού τουρισμού, στηρίζονται στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών. Με αιχμή τη δημιουργία συνεργασιών, θα αξιοποιήσουμε όλα τα διαθέσιμα εργαλεία για την επίτευξη των στόχων μας, σε ένα διεθνές περιβάλλον γεμάτο προκλήσεις.

Έχουμε μπροστά μας μια ιδανική ευκαιρία να επεκτείνουμε τη δυναμική και την παγκόσμια απήχηση του ελληνικού τουριστικού τομέα, ξεκλειδώνοντας παγιδευμένη αξία σε όλο το οικοσύστημα και αλυσίδα αξίας του τουρισμού.

Η στρατηγική μας αναπτύσσεται σε τρεις άξονες που αφορούν σε:

 1. Aνάπτυξη προηγμένων ψηφιακών υπηρεσιών για τη βελτίωση της εμπειρίας του επισκέπτη πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το ταξίδι του στη χώρα μας.
 2. Προώθηση του τουριστικού προϊόντος εμπλουτίζοντας το ψηφιακό υλικό για τη χώρα, αξιοποιώντας πολλαπλές πηγές και συνεργασίες με παρόχους από τον ιδιωτικό τομέα, με παράλληλη ενίσχυση του τομέα για την αξιοποίησή του.
 3. Αναβάθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών για τη διοικητική υποστήριξη του τουριστικού τομέα, εστιάζοντας σε θέματα διαλειτουργικότητας και ανάλυσης δεδομένων για τη διαμόρφωση πολιτικής.

Στο Υπουργείο Τουρισμού θεωρούμε ότι ο συνδυασμός των δράσεων που προτείνουμε, θα βελτιώσει τη συνολική εμπειρία των επισκεπτών, αναθεωρώντας τον τρόπο προσέλκυσης και εξυπηρέτησής τους, ενισχύοντας το αίσθημα ασφάλειας και βελτιστοποιώντας το κόστος για τις επιχειρήσεις.

Στην κατεύθυνση αυτή, το κλειδί της επιτυχίας συνίσταται (α) στη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων μερών (stakeholders) και (β) στην επιτυχή υιοθέτηση των προτεινόμενων ψηφιακών δράσεων στη βάση ενός μακροπρόθεσμου οράματος, με έμφαση στην εμπειρία του επισκέπτη και στην ποιότητα ζωής που μόνον η χώρα μας μπορεί να προσφέρει.